Structural Analysis of Natural Products

Jakub Přichystal, Kevin A. Schug, Karel Lemr, Jiří Novák, Vladimír Havlíček Link
ANALYTICAL CHEMISTRY, Volume: 88 Issue: 21 Pages: 10338–10346 Published 2016

Zvaný přehledový článek v prestižním časopise Analytical Chemistry pojednává o nejnovějším vývoji ve strukturní analýze přírodních látek, které jsou významným zdrojem nových léčiv. Diskutuje především tři metody – hmotnostní spektrometrii, nukleární magnetickou rezonanci a rentgenovou difrakci. Americká chemická společnost jako vydavatel se rozhodla umístit na první stranu obálky listopadového čísla časopisu grafiku z tohoto článku.