Glucose sensing on graphite screen-printed electrode modified by sparking of copper nickel alloys

Daniel Riman, Konstantinos Spyrou, Alexandros E. Karantzalis, Jan Hrbac, Mamas I.
TALANTA, Volume: 165 Pages: 466-473 Published 2017

Link

Článek pojednává o modifikaci tištěné grafitové elektrody slitinou mědi a niklu pomocí jiskrového výboje využité jako neenzymatického glukosového senzoru. V práci je popsána metoda rychlé a snadné přípravy směsných nanočástic, podrobně charakterizován povrch elektrody pomocí metod SEM, EDS, EDX a XPS. Dále je popsána kinetika redoxních dějů na povrchu elektrody a optimalizovány podmínky při měření. Senzor byl úspěšně využit ke stanovení glukosy ve vzorku krevního séra.