Liquid chromatography/high resolution tandem mass spectrometry – Tool for the study of polyphenol profile changes during micro-scale biogas digestion of grape marcs

Lukáš Kučera, Ondřej Kurka, Petr Barták, Petr Bednář Link

CHEMOSPHERE Volume: 166 Pages: 463-472 Published: 2017

Článek pojednává o možnostech anaerobní fermentace vinařského odpadu a produkci bioplynu. Důležitou součástí článku je také sledování přeměn flavonoidů.