Grantová agentura České republiky podpoří projekt „Charakterizace nanočástic kapilární elektroforézou“

GA ČR (16-23938Y)
Řešitel: doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
2016-2018, 2,9 mil. Kč

Tříletý vědecký projekt vedený Janem Petrem z RCPTM byl podpořen Grantovou agenturou České republiky. Hlavním cílem tohoto projektu začínajícího v roce 2016 je pokročilý popis elektroforetického chování nanočástic, charakterizace jejich povrchové chemie a interakcí s malými i velkými molekulami.