Publikace v Journal of Inorganic Biochemistry

V této práci popisujeme přípravu, důkladnou charakterizaci a protinádorovou aktivitu měďnatých komplexů s tripodálními N-donorovými ligandy, konkrétně [Cu(bpdmpz)Cl]ClO4 (1), [Cu(bdmpzp)Cl]ClO4 (2-ClO4), [Cu(bdmpzp)Cl]PF6 (2-PF6) a [Cu(tdmpza)Cl]ClO4 (3). Studium teplotní závislosti magnetických vlastností u komplexů 13 potvrdilo slabou antiferomagnetickou výměnnou interakci. Komplex [Cu(bedmpzp)Cl]PF6 (4) byl z celé skupiny nejcytotoxičtější látkou s IC50 = 1.4 μM (A2780 linie), 8.3 μM (A2780R linie), 4.7 μM (HOS linie) a 10.8 μM (CaCo2 linie). ESI-MS interakční studie se směsí síru-obsahujících látek (L-cysteinu a glutathionu) odhalily pro-oxidační vlastnosti vybraných komplexů 1 a 4, zatímco interakční studie s modelovými proteiny (lysozymem a cytochtomem c) naznačily na rozdílnost stability komplexů 1 a 4 a molekulových mechanizmů (ztráta pendantního ramena u komplexu 1), kterými tvoří adukty s uvedenými proteiny.