Mössbauerovy spektrometry

Na základě dlouhodobých zkušeností nabízíme kompletní přístrojovou podporu v oblasti Mössbauerovy spektroskopie

Mössbauerova spektroskopie
 • Mössbauerova spektroskopie (MS) je založena na jevu bezodrazové emise a absorbce gama záření.
 • MS je využíváne ke studiu různých typů vzorků specifických chemických prvků (včetně nano-rozměrových materiálů).
 • MS poskytuje informaci o fyzikální i chemické struktuře.
 • MS je extrémně citlivá, nedestruktivní analytická metoda.
 • MS umožňuje analýzu vzorků s nízkými koncentracemi specifických chemických prvků.
 • MS umožňuje analýzu pouze pevných vzorků (včetně zmrazených kapalin).
 • Pro provoz MS je vyžadován slabý radioaktivní zářič.

Kompletní řešení Mössbauerova spektrometru
Následují dvě varianty typického transmisního uspořádání Mössbauerova spektrometru.
Nabízíme také možnosti úprav, jako jsou:
 • Sestava pro nízkoteplotní experimenty.
 • Sestava pro vysokoteplotní experimenty.
 • Sestava pro měření v režimu konverzních elektronů, nebo sekundárního rentgenového záření (může být kombinována s transmisním uspořádáním a nabízí tak možnost měření dvou spekter současně).
 • A další...
MS96 – Samostatný Mössbauerův spektrometr třetí generace
 • Jedná se o zatím nejpokročilejší verzi Mössbauerova spektrometru, vyvinutou na našem pracovišti.
 • Kompletní zpracování signálů i registrace spektra jsou prováděny specializovaným hradwarem.
 • Systém je funkční zcela samostatně, všechny potřebné součásti jsou integrovány v jednom těle (včetně osobního počítače), nebo ve standardním NIM boxu.
 • Samostatně funkční varianta obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II.
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu.
  • Spektrometrickou lavici.
  • Hlavní jednotku spektrometru (včetně osobního počítače).
 • Varianta ve standarním NIM boxu obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II.
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu.
  • Spektrometrickou lavici.
  • Hlavní jednotku spektrometru v NIM boxu.

MS96 – VI: Mössbauerův spektrometr založený na osobním počítači a SW zpracování dat
 • Kompletní zpracování signálů i registrace spektra jsou prováděny specializovaným softwarem (za pomocí speciálního PC příslušenství).
 • Softwarová varianta obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II.
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu.
  • Spektrometrickou lavici.
  • Rychlý digitizér od National Instruments.
  • Signálový generátor od National Instruments.
  • Osobní počítač.

Samostatné komponenty pro Mössbauerovu spektroskopii
MS96 – Samostatná řídicí jednotka třetí generace
 • Kompletní řešení hlavní elektroniky Mössbauerova spektrometru obsahuje:
  • Jednotku registrace spektra, generátor signálu rychlost, jednotku zpracování signálu, osobní počítač a napájecí zdroj.
MS96 – Řídicí jednotka třetí generace ve standardním NIM boxu
 • Hlavní elektronika Mössbauerova spektrometru v NIM boxu obsahuje:
  • Jednotku registrace spektra, generátor signálu rychlost a jednotku zpracování signálu.
 • Je řízena pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní).
MS96 – Jednotka registrace spektra třetí generace
 • Samostatná jednotka registrace spektra ve standardním NIM boxu.
 • Tato registrační jednotka je kompatibilní se všemi známými typy Mössbauerových spektrometrů na trhu.
 • Je řízena pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní).Inteligentní detektor ver.I a ver.II
 • Kompletní detekční jednotka pro transmisní měření vybavená elektronikou pro zpracování signálů.
 • Transmisní experimenty dávají infformaci o vlastnostech materiálu uvnitř objemu vzorku.
 • Detektory jsou založeny na scintilačním detektoru s elektronicky říditelným zesilovačem signálu a zdrojem vysokého napětí pro fotonásobič (řízení probíhá přes rozhraní I2C, nebo USB).
 • Funkce detekčního systému je řízena mikrokontrolérem, který současně všechny provozní parametry zálohuje.
 • V malém, kompaktním těle ver.I obsahuje:
  • Scintilační detektor
  • Zdroj vysokého napětí
  • Předzesilovač a zesilovač
  • Monitoring vnitřní teploty
 • Ver.II obsahuje navíc jednokanálový analyzátor a dva signálové výstupy (analogový a logický).


Neodymové pohybové zařízení
 • Elektrodynamické pohybové zařízení vybavené neodymovými magnety.
 • Obsahuje integrovanou PID zpětnou vazbu pro řízení pohybu.


Elektronicky řiditelný zdroj vysokého napětí vybavený elektrikou pro zpracování signálu
 • Standardní NIM box, případně samostatně stojící, standardní konektor SHV.
 • Je řízen pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní).


Detektor konverzních elektronů / rentgenového záření
 • Konverzní elektrony / rentgenové záření dávají informaci o povrchu vzorku.
 • Průtokový plynový detektor, který je navržen tak, aby jej bylo možné kombinovat s transmisním detektorem (a tím získávat dvě spektra současně).
 • Detektor je vybaven vícedrátovou anodou.


Vybavení pro nízkoteplotní experimenty
 • Zalévací kryostat pro kapalná dusík, vybavený vakuovatelnou experimentální komorou – určený pro experimenty se zmrazenými kapalnými vzorky.
 • Detektor konverzních elektronů / rentgenového záření pro nízkoteplotní měření.
 • Héliové kryostaty na vyžádání (od subdodavatele).

Nabízíme kompletní přístrojovou podporu pro Mössbauerovu spektroskopii.
Podrobné informace a parametry na
www.mossbauer-spectrometers.com

Více informací Vám poskytneme také na emailu rcptm.services@upol.cz