O nás

Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je vědecko-výzkumným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s velkým důrazem na zapojení Centra do mezinárodních sítí a konsorcií.

Centrum jako takové je založeno na mezinárodně etablovaném vědeckém týmu, který v minulosti řešil několik projektů na úrovni Výzkumných záměrů a Výzkumných center. Od roku 2010 byl vědecký tým výrazně rozšířen a internacionalizován díky podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tato podpora činila přibližně 500 milionů Kč, z toho 400 milionů bylo investováno do unikátních přístrojů a výstavby nové budovy Centra. Zbývající část prostředků byla použita na podporu mladých vědeckých pracovníků a internacionalizace. RCPTM má dnes přibližně 100 členný vědecký tým, který je z více jak 25 procent tvořen zahraničními odborníky.

RCPTM se zabývá především chemickým, materiálovým a optickým výzkumem. Prioritní oblasti výzkumu zahrnují nanočástice oxidů kovů pro katalytické, magnetické a biomedicínské aplikace, uhlíkové nanostruktury na bázi grafenu a kvantových teček, nanočástice kovů pro antimikrobiální úpravy a technologie čištění vod, medicinální, výpočetní a koordinační chemii, fotoniku a vývoj přístrojových technik pro aplikace v optice a analytické chemii. Centrum ročně publikuje přes 200 původních vědeckých prací v prestižních zahraničních časopisech (průměrný IF~4,0) a spolupracuje s více než 30 předními světovými pracovišti.

Centrum je dlouhodobě úspěšné v národní i mezinárodní grantové politice. Za dobu tříleté existence RCPTM byli pracovníci Centra úspěšní v celkem 55 předkládaných projektech, jejichž dotace pro RCPTM činila přes 520 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější patří projekty Center kompetence Technologické agentury České republiky, Center excelence Grantové agentury České republiky a 7. rámcového programu EU. Centrum je zároveň zapojeno do prestižních mezinárodních kolaborací typu Pierre Auger Observatory nebo CERN-ATLAS.

Pracoviště Centra mají také dlouholetou tradici spolupráce s průmyslem i veřejnými organizacemi na poli aplikovaného výzkumu. RCPTM spolupracuje s přibližně 50 tuzemskými i zahraničními průmyslovými partnery. Kromě vývoje high-tech postupů a technologií nabízí také moderní přístrojový park využitelný v rámci zakázkového výzkumu nebo při realizaci společných projektů.

neviditelný text

Management centra

Prof. Radek Zbořil, Ph.D.

Generální ředitel

Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Vědecký ředitel

Prof. Michal Otyepka, Ph.D.

Zástupce generálního ředitele

Prof. Pavel Hobza, Dr.Sc.

Koordinátor zahraniční vědecké spolupráce

Mgr. Roman Jurečka

Koordinátor transferu technologií

Doc. Pavel Tuček, Ph.D.

Koordinátor grantové strategie a propagace

Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Manažer centra

Mgr. Jelena Kubicová

Asistentka generálního ředitele

Seznam všech zaměstnanců

Správní rada

neviditelný text

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Šlechtitelů 27
78371 Olomouc
Czech Republic
Telefon: (+420) 58 563 4973
Fax: (+420) 58 563 4958
Email: rcptm@upol.cz