Jiří Tuček

Email: jiri.tucek@upol.cz

Adresa: Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, Czech Republic

Telefon: (+420) 58 563 4490

Fax: (+420) 58 563 4958

Oblasti výzkumných aktivit:

Magnetismus nanočásticových systémů na bázi železa a oxidů železa, magnetizační měření, 57Fe Mössbauerova spektroskopie a ve vnějších magnetických polích.

 

Dosažená kvalifikace:

Mgr.: 2003, Aplikovaná fyzika, Univerzita Palackého v Olomouci

Ph.D.: 2008, Aplikovaná fyzika, Univerzita Palackého v Olomouci; Název disertační práce: “Magnetismus nanočástic oxidů železa a dvojného perovskitu typu Sr2FeRuO6”.

Mezinárodní konference:

Aktivní účast a prezentace vědeckých výsledků na několika mezinárodních konferencích.

2004 – MSMS’04 (Mössbauer Spectrometry in the Material Science), 01.06. – 04.06.2004, Všemina, Czech Republic; Název přednášky: “Maghemite (gamma-Fe2O3) and Its Mössbauer Spectroscopy”.

2006 – MSMS’06 (Mössbauer Spectrometry in the Material Science), 11.06. – 15.06.2006, Kočovce, Slovakia; Název přednášky: Magnetic Properties of Hematite (alpha-Fe2O3) Nanoparticles by View of Mössbauer Spectroscopy”.

2009 – NANOCON 2009, 20.10.2009 – 22.10.2009, 1st International Conference , Rožnov podRadhoštěm,Czech Republic; Název přednášky: “The essence of the exchange bias phenomenon in ilmenite/hematite nanostructured Martian-like solid solutions”.

2010 – The 12th International Conference On Molecule-Based Magnets, 08.10. – 12.10.2010, Beijing, China; Název plakátového příspěvku: Molecule-Based Metamagnet – Reinvestigation of Magnetic Ground State of [Ni(en)2]3[Fe(CN)6]2.2H2O and Effect of Preparation Conditions on Its Magnetic Properties”.

Zvané přednášky:

  •  Název přednášky: „In-field 57Fe Mössbauer Spectroscopy As a Powerful Tool For Study and Characterization of Nanoscale Iron Oxides“, 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 21-25 March 2010, San Francisco, U.S.A., Division: Inorganic Chemistry, Section: Chemical Applications of Mössbauer Spectroscopy.
  •  Název přednášky: „Zero-field and In-field 57Fe Mössbauer Spectroscopy Applied for Study of Iron Oxide Phases“, The 20th General Meeting of the International Mineralogical Associatiton (IMA2010), 21-27 August 2010, Budapest, Hungary, Section: Nanoparticles – Structure, Properties, Reactivity.
  •  Název přednášky: “Zero-valent iron nanoparticles and nanometric polymorphs of iron(III) oxide – From solid-state synthesis to their applications”, International Conference on the Application of the Mössbauer Effect (ICAME) 2011, 25-30 September 2011, Kobe, Japan, Division: Nanomaterials.

Spolueditor konferenčního sborníku:

J. Tuček and M. Miglierini (eds.), Mössbauer Spectroscopy in Materials Science – 2010, AIP Conference Proceedings, Vol. 1258, American Institute of Physics, Melville, New York, 2010, ISBN 978-0-7354-0806-7.