Gabriela Rozehnalová

Email: gabriela.rozehnalova@upol.cz

Location: Křížkovského 8, Olomouc

Phone: (+420) 585 631 061

Fax: (+420) 585 631 012

Právní oddělení UP, právník