Doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.

Údaje o studiu

1986 – 1990 středoškolské studium na gymnáziu v Benešově ukončené maturitou
1990 – 1995 magisterské studium na MFF UK, obor fyzika se zaměřením: optika a optoelektronika
1995 obhajoba diplomové práce na téma „Studium modulačně dopovaných kvantových jam a supermřížek v systému GaAs-GaAlAs“
1995 – 1999 postgraduální studium na MFF UK, obor: optoelektronika
2000 obhajoba doktorské práce na téma „Studium optických vlastností dvojitých kvantových jam v elektrickém a magnetickém poli“
2010 obhajoba habilitační práce „Využití sestupné frekvenční parametrické konverze v optických experimentech“ na PřF UP

Údaje o praxi od VŠ

1995 – 1997 FZÚ AV ČR, Praha
1995 – 1999 FZÚ MFF UK, Praha
1999 – dosud Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc

Pracovní historie

1995-2000 Studium vlivu elektrického a magnetického pole na optické vlastnosti dvojitých kvantových jam. Měření fotoluminiscence a fotovodivosti za nízkých teplot. Fotolitografická příprava a kontaktování vzorků pěstovaných metodou MBE. Teoretický popis měřených spekter.
2000-2004 Studium kvantových korelací fotonových párů generovaných v procesu spontánní sestupné parametrické konverze. Testování Bellových nerovností.
2000-2002 Kvantová kryptografie. Postavení prototypu kvantového generátoru náhodných čísel založeného na vláknovém děliči světla.
2002-2004 Diskriminace neznámých polarizačních stavů, kvantové multimetry.
2003-2006 Klonování jednofotonových kvantových stavů v objemové i vláknové optice.
2005-dosud Optická uspořádání pro zpracování kvantové informace. Optická hradla jako stavební prvky budoucích kvantových počítačů.
2005-dosud Nové zdroje korelovaných párů fotonů, vlnovody, vrstevnaté vzorky.

Zahraniční stáže

1997 šestiměsíční studijní pobyt v Erlangenu v Německu na Institutu technické fyziky I (Profesor G.H. Döhler).
2001 týdenní školení na operátora laserového systému RegA/OPA, Coherent Inc. Santa Clara, Kalifornie USA.
2007 dvouměsíční studijní pobyt v Erlangenu v Německu na Max Planck Institutu (Profesor G. Leuchs)

Seznam pedagogické činnosti

Přednášky ve studijním programu N1701 – Fyzika, UP Olomouc

 • SLO/OSYS – Optoelektronické systémy (3 hodiny týdně, letní semestr)
 • SLO/PL – Fyzika pevných látek (4 hodiny týdně, zimní semestr)
 • SLO/OVPL – Optické vlastnosti pevných látek (3 hodiny týdně, letní semestr)
 • SLO/BFN – Fyzika nanostruktur (4 hodiny týdně, zimní semestr)
 • SLO/BOVN – Optické vlastnosti nanostruktur (bloková výuka, celkem 30 hodin, zimní semestr)

Vedení diplomových a doktorských prací

 • Školitel bakalářů, diplomantů a doktorandů.
 • V současné době školitel jednoho doktoranda (Mgr. Radek Machulka).
 • Několikrát oponentem diplomových a dizertačních prací na PřF UP v Olomouci a na PřF MU v Brně.

Řešení projektu

Hlavní řešitel:
IAA100100713 (GA AV ČR) „Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách“ (2007-2011)

Publikační činnost (zdroj: ISI Web of Science)

Počet publikací: 26

Počet citací: 176

H index: 9

Publikace od roku 2007

 1. L. Bartůšková, M. Dušek, A. Černoch, J. Soubusta, J. Fiurášek,
  Fiber-optics implementation of an asymmetric phase-covariant quantum cloner,
  Phys. Rev. Lett. 99, 120505 (2007).
 2. J. Soubusta, L. Bartůšková, A. Černoch, J. Fiurášek, M. Dušek,
  Several experimental realizations of symmetric phase-covariant quantum cloners of single-photon qubits,
  Phys. Rev. A 76, 042318 (2007).
 3. L. Bartůšková, A. Černoch, J. Soubusta, M. Dušek,
  Programmable discriminator of coherent states: Experimental realization,
  Phys. Rev. A 77, 034306 (2008).
 4. A. Černoch, J. Soubusta, L. Bartůšková, M. Dušek, J. Fiurášek,
  Experimental Realization of Linear-Optical Partial SWAP Gates,
  Phys. Rev. Lett. 100, 180501 (2008).
 5. J. Soubusta, L. Bartůšková, A. Černoch, M. Dušek, J. Fiurášek,
  Experimental asymmetric phase-covariant quantum cloning of polarization qubits,
  Phys. Rev. A 78, 052323 (2008).
 6. A. Černoch, J. Soubusta, L. Bartůšková, M. Dušek, J. Fiurášek,
  Experimental implementation of partial symmetrization and anti-symmetrization of two-qubit states,

  New J. Phys. 11, 023005 (2009).
 7. A. Černoch, J. Soubusta, L. Čelechovská, M. Dušek, J. Fiurášek,
  Experimental demonstration of optimal universal asymmetric quantum cloning of polarization states of single photons by partial symmetrization,
  Phys. Rev. A 80, 062306 (2009).
 8. K. Lemr, A. Černoch, J. Soubusta, J. Fiurášek,
  Experimental preparation of two-photon Knill-Laflamme-Milburn states,
  Phys. Rev. A 81, 012321 (2010).
 9. M. Gavenda, L. Čelechovská, J. Soubusta, M. Dušek, R. Filip,
  Visibility bound caused by a distinguishable noise particle,
  Phys. Rev. A 83, 042320 (2011).
 10. E. Halenková, A. Černoch, K. Lemr, J. Soubusta, S. Drusová,
  Experimental implementation of the multifunctional compact two-photon state analyzer,
  Appl. Opt. 51, 474 (2012).
 11. K. Lemr, K. Bartkiewicz, A. Černoch, J. Soubusta, A. Miranowicz,
  Experimental linear-optical implementation of a multifunctional optimal qubit cloner,
  Phys. Rev. A 85, 050307(R) (2012).
 12. E. Halenková, K. Lemr, A. Černoch, J. Soubusta,
  Experimental simulation of a polarization-dispersion-fluctuating channel with photon pairs,
  Phys. Rev. A 85, 063807 (2012).

Zvané přednášky

21.3. 2005 „Overview of quantum-optics experiments in Olomouc“ zvaná přednáška v rámci projektu SECOQC, Toshiba, Cambridge research laboratory, Cambridge, UK.

24.3. 2005 „Overview of quantum-optics experimants in Olomouc“ zvaná přednáška v rámci projektu SECOQC, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.

6.6. 2007 „Comparison of different phase-covariant cloning devices“ zvaná přednáška na semináři Institute of Optics, Information and Photonics (Max Planck Research Group) University Erlangen-Nuernberg, Německo.

11.3. 2008 „Kopírování (klonování) jednofotonových stavů světla“ zvaná přednáška na semináři FzÚ MFF UK Praha.

9.9. 2010 „Optics experiment using spontaneous parametric downconversion“, zvaná přednáška na konferenci: 17. Slovak-Czech-Polish optical conference on wave and quantum aspects of contenporary optics, Hotel Sorea Máj Liptovský Ján (Slovenská republika), 6.- 10. 9. 2010.

19.6. 2012 „Second-harmonic generation in periodically poled KTP waveguides“, zvaná přednáška na semináři Faculty of Physics,University of Warsaw, Polsko.