Kateřina Poláková

                          
Email:kacka.polakova@email.cz
Adresa:
Šlechtitelů 27,  783 71 Olomouc, Česká Republika
Tel.: (+420) 58 563 4473
Fax: (+420) 58 563 4958

 

Oblast výzkumu:
Syntéza, charakterizace a bioaplikace nanočástic oxidů železa (kontrastní látky v MRI, značení kmenových buněk pro MRI, imobilizace a magnetická separace biologicky aktivních látek)

Životopis:
Kateřina Poláková, rozená Kluchová
Datum a místo narození: 13. 10. 1981, Olomouc

Vzdělání a průběh dosavadní praxe:
2000 – 2005 : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Biofyzika a chemická fyzika, titul: Mgr.
2005 – 2009 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
katedra: Fyzikální chemie, titul: Ph.D.
2009 – 2010     výzkumný pracovník v Centru Výzkumu Nanomateriálů UP Olomouc,
2010 – nyní výzkumný pracovník (junior researcher) v Regionálním Centru Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM, UP Olomouc)

 

Další aktivity:
Spoluautorka Patentu:
Název: Negativní kontrastní činidlo
Původce: Miroslav Mašláň, Prof., RNDr., CSc., Helena Bartoňková, Mgr., Kateřina Kluchová, Mgr., Ivo Medřík, Bc., Radek Zbořil, RNDr., Ph.D., Jiří Oborný, RNDr. Přihláška vynálezu: PV 2007-102
Udělen dne 14. 4. 2009, Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, č. 300445.
Spoluautorka Užitného vzoru:
Název: Vlákno pro lékařské účely
Původce: Petr Benešovský Mgr., Ph.D., Oldřich Schneeweiss Ing. DrSc., Kateřina Poláková, Mgr. Ph.D., Petr Krupa Doc. MUDr. CSc., Brno, CZ
Datum zápisu 31.01.2011

Stáže:
17.11. – 28.11.2009- Eötves Lorand University in Budapest, Maďarsko, department of Nuclear Chemistry
23.11. -12.12.2010- University in Padoua, Itálie- department of Biological Chemistry, Faculty of Medicine and Surgery

Účast a prezentace odborných výsledků na více než 10 mezinárodních konferencích.
Vybrané ústní prezentace:
Katerina Polakova, Skopalik Josef, Svatakova Marketa, Safarova Klara, Zboril Radek, MRI Monitoring of Mesenchymal Stem Cells Using SPIO Nanoparticles, Nanocon 21.-23.9., 2011 Brno, Czech Republic
Kateřina Poláková, Ingrid Marková, Pavel Tuček, Pavel Novák,  Radek Zbořil, Miroslav Mašláň, Results of clinical trials with new nanocrystalline iron oxide based per-oral contrast agent for MRI diagnostics of small bowel and adjacent areas, Nanocon 11.-14. 10., 2010 Olomouc, Czech Republic
K. Kluchová, R. Zbořil, I. Medřík, J. Pechoušek, J. Tuček, and M. Mašláň: Effect of Reaction Temperature on Properties of Iron(III) Oxide Nanoparticles Prepared by Solid-State Route from Iron(II) Acetate, Mössbauer Spectroscopy in Material Science, June 11–15, 2006, Kočovce, Slovakia

 Publikace: