Miroslava Rovenská, Ph.D.

 

 

 

Email: miroslava.rovenska@upol.cz, m.rovenska@seznam.cz
Adresa: Šlechtitelů 27 , 783 71 Olomouc
Tel.: (+420) 58 563 4955
Fax: +(420) 58 563 4958

Oblast výzkumu:
syntéza a funkcionalizace nanočástic oxidů železa a jejich technologické a klinické aplikace

Vzdělání:
Datum narození: 5.9.1979
1998-2003: Magisterské studium, obor Chemie (titul Mgr. získán 3.6. 2003)Přírodovědecká fakulta UK
2003-2008: Postgraduální studium, obor Biochemie (titul Ph.D. získán 29.5. 2008)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR & Přírodovědecká fakulta UK 
Disertační práce: Structural studies and tissue distribution of human GCPII and characterization of its rat and porcine orthologs
2001-2003: Fyziologický ústav AV ČR – studentská vědecká síla – studium vývoje exprese odpřahujícího proteinu 3 v kosterním a srdečním svalu hlodavců
2003-2008: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – postgraduáln student – charakterizace aktivity a tkáňové distribuce enzymu GCPII a jeho zvířecích orthologů, hledání potenciálního interakčního partnera lidské GCPII
2008-2011: Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LFUK– akademický pracovník – výzkumm etabolických indikátorů reduktivního stresu; výuka mediků (lékařská chemie a biochemie)
1.2.2011: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – junior researcher příprava a funkcionalizace nanočástic oxidů železa pro klinické a technologické aplikace

 Další aktivity:
Základy molekulární biologie a genetiky (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2004)
Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání (Česká zemědělská univerzita, 2009)

 Stáže:
Oddělení virologie, Univerzita Heidelberg, Heidelberg, SRN (2003)

Mezinárodní konference s aktivní účastí:
Druhý evropský workshop o HIV rezistenci, Řím
30. FEBS kongres & 9. IUBMB konference, Budapešť              

Postery:

 • Kopecký, J., Brauner, P., Kopecký, P., Flachs, P., Rovenská, M.: Impaired Recruitment of Uncoupling Protein 3 Gene Expression in Skeletal Muscle of Preterm Newborns
  Helsinky (2003)
 • Brauner, P., Osička, R., Rovenská, M., Šebo, P., Procházková, K., Flachs, P., Kopecký, J.: Attempt to Develop a Novel Antibody Against Human UCP2
  Moskva (2001)
 • Prejdová, J., Machala, L., Rovenská, M., Linka, M., Brůčková, M., Vandasová, J., Staňková, M., Konvalinka, J.: Response of HIV positive patients to the long-term salvage therapy by LPV/r
  Řím (2004)
 • Rovenská, M., Hlouchová, K., Bařinka, C., Konvalinka, J.: Comparative study of mammalian orthologues of human glutamate carboxypeptidase II
  Budapešť (2005)

 Publikační aktivity:

 • Nijhuis, M., van Maarseveen, N.M., Lastere, S., Schipper, P., Coakley, E., Glass, B., Rovenská, M., de Jong, D., Chappey, C., Goedegebuure, I.W., Heilek-Snyder, G., Dulude, D,. Cammack, N., Brakier-Gingras, L., Konvalinka, J., Parkin, N., Kräusslich, H.-G., Brun-Vezinet, F., Boucher, Ch.: A Novel Substrate Based HIV-1 Protease Inhibitor Drug Resistance Mechanism. PloS Med 2007; 4: 152-163 
 • Bařinka, C., Rovenská, M., Mlčochová, P., Hlouchová, K., Plechanovová, A., Majer, P., Tsukamoto, T., Slusher, B.S., Konvalinka, J., Lubkowski, J. Structural Insight into the Pharmacophore  Pocket of Human Glutamate Carboxypeptidase II. J. Med. Chem. 2007; 50: 3267-3273
 • Rovenská, M., Hlouchová, K., Šácha, P., Mlčochová, P., Horák, V., Zámečník, J., Bařinka, C., Konvalinka, J. Tissue expression and enzymologic characterization of Human Prostate Specific Membrane Antigen and Its Rat and Pig Orthologs. The Prostate 2008; 68: 171-182
 • Barinka, C., Hlouchova, K., Rovenska, M., Majer, P., Dauter, M., Hin, N., Ko, YS., Tsukamoto, T., Slusher, B.S., Konvalinka, J., Lubkowski, J. Structural Basis of Interactions between Human Glutamate Carboxypeptidase II and Its Substrate Analogs. J. Mol. Biol. 2008; 376: 1438-50.