Applied electro-optics for industrial and scientific applications

Nabízíme nestandardní řešení aplikací elektroniky, optoelektroniky, obrazové analýzy a softwarových programových modulů pro průmyslové a vědecké aplikace - návrh a realizace měřicí metody, podpůrné vyhodnocovací a řídící software, programování jednočipových mikroprocesorů, aplikační návrh sestav optoelektronických senzorů, výkonových laserových modulů, softwarové řešení monitorování efektivnosti výroby, vizualizace a zobrazování výrobních a kontrolních postupů a další.

Vývojový návrh a realizace

  • prototypů napájecích modulů pro výkonové laserové diody do průmyslových aplikací
  • prototypů výkonových osvětlovacích modulů s LED diodami
  • prototypů na odměřování vzdálenosti s triangulačními senzory
  • hardwarových prototypů a softwarových modulů do zákaznických průmyslových aplikací
  • jednoúčelových zařízení do zákaznických průmyslových aplikací kontroly výrobků

Download this datasheet as PDF file
Any additional information on request: rcptm.services@upol.cz