Vliv stupně oxidace na širokopásmovou nelineární absorpci a na feromagnetické uspořádání v grafen oxidu

SC_002

Nedávno zveřejněná publikace v časopise Nanoscale, která vznikla ve spolupráci vědců z RCPTM s řeckými kolegy, uvádí studii vlivu oxidačního stupně na širokopásmou nelineární optickou odpověď a magnetické chování grafen oxidu. Je zde popsána i cesta pro získání redukovaného grafenoxidu s vylepšenými optickými vlastnostmi. Ukazuje se, že s nárůstem počtu sp3 stavů (vlivem oxidace), se vytváří více paramagnetických center s lokalizovanými spiny. Při snížené teplotě, se spiny natáčejí do feromagnetického uspořádání a Curieho teplota se zvyšuje se zvyšujícím se stupněm oxidace. Kromě toho bylo zjištěno, že magnetizace při nízkoteplotním feromagnetickém stavu se zvyšuje s nárůstem stupně oxidace. Nicméně se stále spekuluje, zda-li při překročení určitě prahové hodnoty stupně oxidace, bude feromagnetické uspořádání ztraceno a přejde do paramagnetického v celé mřížce grafen oxidu, či nikoli.

Liaros, N.; Tucek, J.; Dimos, K.; Bakandritsos, A.; Andrikopoulos, K. S.; Gournis, D.; Zboril, R.; Couris, S. The Effect of the Degree of Oxidation on Broadband Nonlinear Absorption and Ferromagnetic Ordering in Graphene Oxide. Nanoscale 2016, 8 (5), 2908-2917. DOI: 10.1039/C5NR07832F