Udělen evropský patent

SC_001Členové výzkumného oddělení RCPTM Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety pod vedením prof. Trávníčka dosáhli významného pokroku ve výzkumu nových potenciálních léčiv s protinádorovým účinkem – systematický výzkum Cu(II) komplexů [Cu(qui)(L2)]X s deriváty 1-azaflavon-3-olu (Hqui) a 1,10-fenanthrolinu (L2) a jejich protinádorové aktivity vyústil 29. 3. 2017 v udělení evropského patentu „Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases“ (EP2650000 B1; původci patentu: Z. Trávníček, J. Vančo, Z. Dvořák, R. Buchtík). Předmětem ochrany je možné využití měďnatých komplexů k léčbě různých typů lidských nádorových onemocnění (např. maligní melanom nebo karcinom plic, prostaty, děložního čípku nebo vaječníku), vůči kterým tyto sloučeniny vykazovaly až padesátkrát vyšší aktivitu ve srovnání s klinicky používanou cisplatinou.