Publikace v Inorganic Chemistry

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem “ Impact of Halogenido Coligands on Magnetic Anisotropy in Seven-Coordinate Co(II) Complexes „(autoři: B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček). Analýzou magnetických dat pentagonálně-bipyramidálních jednojaderných kobaltnatých komplexů obecného složení [Co(L)X2], kde L je 15-členný pentadentátní pyridinový makrocyklus a X je monodentátní halogenidový ligand (Cl, Br, I), byla zjištěna vysoká míra magnetické anizotropie (D > 0), kdy hodnoty parametru D rostly v pořadí 35 cm−1 (I), 38 cm−1 (Cl) a 41 cm−1 (Br). Bylo zjištěno, že získané hodnoty parametru D dobře korelují s Mayerovým řádem vazby, klesajícím v neočekávaném pořadí Co−I > Co−Cl > Co−Br, což může být důsledek dvou proti sobě působících faktorů – štěpení ligadovým polem a kovalentním charakterem vazby Co−X. Všechny komplexy se také chovaly jako polem-indukované jednomolekulové magnety.