Publikace v Dalton Transactions

Výsledky studie provedené na Katedře anorganické chemie s názvem „5-Aminotetrazole induces spin crossover in iron(III) pentadentate Schiff base complexes: experimental and theoretical investigations“ byly publikovány v prestižním časopise Dalton Transactions (IF2012 = 3,806). Byly připraveny vysokoteplotní spin crossover železité koordinační sloučeniny s 5-aminotetrazolátem, u kterých se studovala souvislost mezi jejich molekulovou/krystalovou strukturou a magnetickými vlastnostmi nejen pomocí magnetometrie a Mössbauerovy spektroskopie, ale i pomocí teoretických metod na bázi DFT.