Spolupráce: ATLAS-CERN

featured-cern

Univerzita Palackého společně s RCPTM aktivně přispívá k aktivitám CERNu, zejména v rámci projektu Dopředních detektorů, který je dílčí částí projektu ATLAS, kde se podílíme na mezinárodní spolupráci. Hlavním cílem je tvorba algoritmů a modelů pro analýzu dat a simulací pro detektor ALFA. V současné době se chystáme využít naše zkušenosti v nadcházejícím projektu AFP. Naši studenti se účastní fyzikální analýzy v oblasti protonové difrakce jako například v současnosti ožehavém tématu studia exklusivní produkce pionů vznikajících při proton-protonových srážkách.