Nový přehledový článek o kapilární elektroforéze mikroorganismů

Pracovníci RCPTM nedávno publikovali přehledný článek v prestižním analytickém časopise Trends in Analytical Chemistry (IF2010 je 6,602). Článek je zaměřen na použití kapilární elektroforézy pro analýzu mikroorganismů (J. Petr and V. Maier: Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis, Trends Anal. Chem. 2012, 31, 9 – 22;) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993611002998).

Článek se zabývá původem povrchového náboje bakterií a pak popisuje klíčové body analýzy mikroorganismů kapilární zónovou elektroforézou a kapilární izoelektrickou fokusací (první experimenty, použití polyethylenoxidu, kovalentní modifikace vnitřní stěny kapiláry, obrácený elektroosmotický tok, pokroky v detekci a on-line prekoncentrace mikroorganismů). Tento článek je rovněž důležitý pro oblast analýzy nanoobjektů (např. nanočástic) kapilární elektroforézou, protože nanoobjekty mají podobné elektroforetické chování jako mikroorganismy.

3. 1. 2012