Správní rada

DSC04164_small

  • prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., MA (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • Mgr. Petra Jungová (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
  • Ing. Radim Lédl (LAC, s.r.o.)
  • Ing. Jiřina Shrbená (Inova Pro, s.r.o.)