Mgr. Hana Tomková, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2017 – Ph.D., obor Analytická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2011 – Mgr., obor Analytická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2009 – Bc., obor Chemie, Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměstnání:

 • 2016-současnost – vědecký pracovník Katedry analytické chemie, PřF UP Olomouc

Zahraniční stáž:

 • 2014 duben-červen – University of Fribourg, Fribourg, Švýcarsko; výzkum fosfolipidů

Stáže a odborné praxe:

 • 2015 červenec-říjen – Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o., Opava; oddělení QC – farmaceutická analýza HPLC, validace HPLC
 • 2011 červenec – Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o., Opava; oddělení vývoje a výzkumu
 • 2011 únor – Synthon s. r. o., Blansko; oddělení QC
 • 2010 srpen – Synthon s. r. o., Blansko; oddělení QC
 • 2010 únor – Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o., Opava; oddělení vývoje a výzkumu
 • 2009 duben – Vodárenská akciová společnost, a. s., Jihlava; odborná praxe
 • 2008 červenec – Státní veterinární ústav Jihlava

Vědecké zaměření:

 • Elektroanalytické metody, mikroskopie atomárních sil, fosfolipidy, biosensory, pesticidy

Publikace

 • Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P.: Electrochemical oxidation of 5-hydrosymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochim. Acta 215, 617-625 (2016).
 • Švecová H., Součková J., Pyszková M., Svítková J., Labuda J., Skopalová J., Barták P.: Phospholipids improve selectivity and sensitivity of carbon electrodes: Determination of pesticide Paraquat. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 116, 1247-1255 (2014).
 • Škríba A., Janková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J.: Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. Int. J. Mass Spectrom. 337, 18-23 (2013).
 • Součková J., Skopalová J., Švecová H., Barták P.: Fused-silica capillary dropping mercury electrode for electrocapillary measurements. Electroanalysis 25, 174-178 (2013).
 • Švecová H., Součková J., Skopalová J., Novotný R., Barták P.: Studium agregace fosfolipidových molekul. Chem. Listy 106, 200-205 (2012).
 • Švecová H., Součková J., Skopalová J.: Studium agregace fosfolipidových molekul. Chem. Listy 105, 73-75 (2011).
 • Součková J., Skopalová J., Švecová H., Čáp L., Bednář P., Barták P.: On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Univ. Palacki Olomouc, Fac. Rerum Natur. Chemica 48, 8-13 (2011).

Publikační aktivity

 • Autor a spoluautor 7 publikací v impaktovaných časopisech (Web of Science)
 • 13 citací bez autocitací (Web of Science)
 • H-index: 2