RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2017 – Ph.D. v oboru Analytická chemie
 • 2015 – RNDr. v oboru analytická chemie
 • 2011 – Mgr. v oboru analytická chemie

Zahraniční stáž:

 • 2013 září-prosinec – University of Texas at Arlington, USA, hmotnostní spektrometrie

Vědecké zaměření:

 • Analytická chemie, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, chirální separace, analýza biologicky aktivních látek, polyfenolů, složitých matric, archeologických artefaktů, léčiv.

Výuka:

 • Laboratorní cvičení z analytické chemie, matematický seminář, konzultant diplomových a bakalářských prací.

Publikace

 • Kučera L., Kurka O., Barták P., Bednář P.: Liquid chromatography/high resolution tandem mass spectrometry – Tool for the study of polyphenol profile changes during micro-scale biogas digestion of grape marcs. Chemosphere 166 (2017) 463-472.
 • Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P.: Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans, Food Chem 199 (2016), 727-735.
 • Kurka O., Kučera L., Bednář P.: Analytical and semipreparative chiral separation of cis-itraconazole on cellulose stationary phases by high-performance liquid chromatography, J. Sep. Sci. 36 (2016) 2736-2745.
 • Štěpánková M., Krasulová K., Dořičáková A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z.: Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobiotics-metabolizing cytochromes P450. Toxicology Letters 262 (2016), 173-186.
 • Táborský J., Švidrnoch M., Kurka, O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J.: Electrochemical oxidation of zopiclone. Monatshefte für Chemie 147 (2016), 53-60.
 • Kurka O., Roithová J., Bednář P.: Examination of small molecule losses in 5-methylpyranopelargonidin MS/MS CID spectra by DFT calculations. Journal of Mass Spectrometry 49 (2014), 1314-1321.
 • Škríba A., Janková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J.: Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol, International Journal of Mass Spectrometry 337 (2013), 18-23.
 • Kurka O., Myjavcová R., Bednář P.: Možnosti přípravy vybraných kondenzovaných anthokyaninů v modelových podmínkách a studium jejich vlastností. Chemické Listy 105 (2011), s37-s39.

Publikační aktivity

 • Autor a spoluautor 8 publikací v impaktovaných časopisech (Web of Science)
 • 15 citací, 14 bez autocitací (Web of Science)
 • H-index: 2