Doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

Education and Qualification

2001 – 2006 Molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita, Brno (Mgr.)
2008 Molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita, Brno (RNDr.)
2006 – 2011 Obecná a molekulární genetika, Masarykova univerzita, Brno (Ph.D.)
2019 Proteomika a genomika, Masarykova univerzita, Brno (doc.)
2006-2011 Asistent, Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU, Brno
2011-2018 Odborný asistent, Asistent, Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU, Brno
2011-2014 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
since 2019 Senior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

 • Molekulární farmakologie a farmakognosie
 • In vitro stanovení biologické aktivity (protizánětlivá, cytostatická, cytotoxická) a mechanismů účinku syntetických, přírodních a semisyntetických látek

 

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 61
 • Počet citací (WoS): 804 (696 s vyloučením autocitací)
 • H-index: 16
 • Kapitoly v knihách: 2
  • Hošek J., Šmejkal K. Flavonoids as anti-inflammatory agents. In: Parnham M.J. (ed.) Compendium of Inflammatory Diseases. Birkhäuser Springer, Basel. ISBN: 978-3-7643-8530-9.
  • Šmejkal K., Neuwirth O., Treml J., Hošek J. 2016. Pro-oxidant Activity of Flavonoids and Their Possible Effects. In: Govil, J.N. and Pathak, M. (eds.) Recent Progress in Medicinal Plants Volume 40 – Flavonoids and Antioxidants. Studium Press LLC, USA. ISBN: 9781626990777
 • Skripta: 2
  • Bartoš M., Kolorz M., Hošek J., Bartošová L. Biotechnologie a farmakogenetika pro farmaceuty (Návody k praktickým cvičením). 2. vydání. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 110 s. ISBN 978-80-7305-089-4.
  • Hošek J., Kolorz M., Lukáč K., Bartoš M. Biotechnology and pharmacogenetics for pharmacists (Manual for practical practices). 1. Vydání. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 81 s. ISBN 978-80-7305-767-1.
 • Patenty:
  • 2 národní patenty (305624, 305585)
  • 3 národní užitné vzory (27030, 27032, 33273)

Zahraniční pobyty

VII-IX 2007       studijní pobyt na Protein Phosphorylation Unit, University of Dundee, Scotland (3 měsíce)

XI 2011              pracovní stáž na Biology Department, American University of Beirut, Libanon (1 měsíc)

V-VIII 2012        pracovní stáž na Oddělení farmaceutických a farmakologických věd, Università degli studi di Padova, Itálie (4 měsíce)

XI 2014             hostující profesor na Kazašské národní lékařské univerzitě (2 týdny)

 

Další aktivity

 • Granty:
  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky (16-30571A; 16-27522A)
 • Členství ve společnostech:
  • Československá biologická společnost

Vybrané publikace

 • Vančo J., Štarha P., Hošek J., Chalupová M., Suchý Jr. P., Trávníček Z.* Platinum(II)-oxalato complexes of seliciclib (CYC202) derivatives show different cellular effects and lesser adverse effects in mouse lymphoma model than cisplatin. J Biol Inorg Chem. 25: 67–73.
 • Hošek J., Kos J., Strhárský T., Černá L., Štarha P., Vančo J., Trávníček Z., Devínsky F., Jampílek J. Investigation of Anti-Inflammatory Potential of N-Arylcinnamamide Derivatives. Molecules. 24: 4531.
 • Massoud S.S., Louka F.R., Tusa A.F., Bordelon N.E., Fischer R.C., Mautner F.A., Vančo J., Hošek J., Dvořák Z., Trávníček Z.* Copper(II) complexes based on tripodal pyridyl amine derivatives as efficient anticancer agents. New J Chem. 43: 6186-6196.
 • Massoud S. S., Ledet C. C., Junk T., Bosch S., Comba P., Herchel R., Hošek J., Trávníček Z., Fischer R. C., Mautner F. A. Dinuclear metal(ii)-acetato complexes based on bicompartmental 4-chlorophenolate: syntheses, structures, magnetic properties, DNA interactions and phosphodiester hydrolysis.Dalton Trans. 45: 12933-12950.
 • Křikavová R., Hošek J., Suchý Jr P., Vančo J., Trávníček Z. Diverse in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of trichlorido-gold (III) complexes with N6-benzyladenine derivatives. J. Inorg. Biochem. 134: 92-99.
 • Hošek J., Vančo J., Štarha P., Paráková L., Trávníček Z. Effect of 2-Chloro-Substitution of Adenine Moiety in Mixed-Ligand Gold(I) Triphenylphosphine Complexes on Anti-Inflammatory Activity: The Discrepancy between the In Vivo and In Vitro Models. PLoS One. 8: e82441.
 • Trávníček Z., Štarha P., Vančo J., Šilha T., Hošek J., Suchý Jr. P., Pražanová G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. J. Med. Chem. 55: 4568-4579.