Mgr. Jitka Součková

Vzdělání a zaměstnání

  • od 2014 – vědecký pracovník Katedry analytické chemie, PřF UP Olomouc; manažer QA v laboratoři R lab (RCPTM)
  • 2011 – 2014 – postdoktorský vědecký pracovník Katedry analytické chemie, PřF UP Olomouc
  • 2011 – Ph.D., analytická chemie, PřF UP Olomouc
  • 2006 – Mgr., učitelství pro střední školy (biologie-chemie), PřF UP Olomouc

Krátkodobé stáže

  • 2014 – Institute of Chemical Methodologies, CNR, Monterotondo Scalo, Řím, Itálie
  • 2013 – Korean Institut of Science and Technology Europe (KIST), Saarbrücken, Německo
  • 2008 – Instytut Chemii, Zakład Elektrochemii, Uniwersytet w Białymstoku, Polsko
  • 2007 – Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická Univerzita v Bratislave

Vědecké zaměření

Elektroanalytické metody se zaměřením na voltametrické techniky, elektrokapilární měření a konduktometrii; modely biologických membrán; povrchově aktivní látky.