Prof. Juraj Ševčík, PhD.

Vzdělání:

2003 jmenován profesorem v oboru „analytická chemie“
1998 habilitace v oboru „analytická chemie“ na UP v Olomouci
1996 Dr. (Ph.D.) – PřF UP v Olomouci, obor „analytická chemie“
1982 – 1987 RNDr. – PřF UP v Olomouci, studium analytická chemie

Zaměstnání:

2004-dosud profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
1999-2004 docent, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
1991-1999 odborný asistent, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
1987-1991 odborný pracovník, Psychiatrická liečebňa, Pezinok

Organizační aktivity v oblasti výzkumu:

2006-2014 odborný asistent, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
2003-2006 odborný pracovník, Psychiatrická liečebňa, Pezinok

Studijní pobyty:

doc. Vojtěch Bekárek, prof. Zdeněk Stránský, prof. Ľudovít Varečka, prof. Petr Boček, prof. Frans. M. Everaerts, prof. Daniel W. Armstrong

Odborné vědecké zaměření:

Analytická chemie, separační metody, prekoncetrační techniky, elektromigrační techniky, analýza biologicky aktivních látek, analýza chirálních sloučenin.

Pedagogická činnost:

Spoluautor učebních textů, přednášky (Analytická chemie, imunochemie, aplikovaná analytická chemie, elektromigrační techniky) a cvičení (základní analytická chemie, organická chemie), vedoucí kvalifikačních prací, školitel v doktorském studiu.

Výzkumná  aktivita:

Autor a spoluautor více jak 90 původních vědeckých prací, dle SCI 750 citací (bez autocitací).

H-index 18. Na mezinárodních vědeckých konferencích presentováno více než 100 příspěvků.

Vybrané publikace:

V. Maier, K. Kalíková, A. Přibylka, J. Vozka, J. Smuts, M. Švidrnoch, J. Ševčík, D.W.Armstrong, E. Tesařová: Isopropyl derivative oc cyclofructan 6 as chiral selector in liquid chromatography and capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A 1338 (2014) 197.

C. Cacho, Z. Marková, J. Ševčík, R.  Zbořil, J. Petr: Study of behavior of carboxylic magnetite core shell nanoparticles on a pH boundary. J. Chromatogr. A 1364 (2014) 59.

M. Kondeková, V. Maier, P. Ginterová, J. Marák, J. Ševčík: Analysis of lysozyme in cheese samples by on-line combination of capillary zone electrophoresis and mass spektrometry. Food chemistry 153 (2014) 398.

R. Knob, J. Petr, J. Ševčík, V. Maier: Enantioseparation of tartaric acid by ligand-exchange capillary electrophoresis using contactless conductivity detection. J. Sep. Sci. 36 (2013) 3426.

A. Přibylka, A. V. Almeida, M. O. Altmeyer, J. Petr, J. Ševčík, A. Manz, P. Neužil: Fast spore breaking by superheating. Lab. Chip. 13 (2013) 1695.