Miroslava Rovenská, Ph.D.

 

 

 

Email: miroslava.rovenska@upol.cz, m.rovenska@seznam.cz
Adresa: Šlechtitelů 27 , 783 71 Olomouc
Tel.: (+420) 58 563 4955
Fax: +(420) 58 563 4958

Oblast výzkumu:
syntéza a funkcionalizace nanočástic oxidů železa a jejich technologické a klinické aplikace

Vzdělání:
Datum narození: 5.9.1979
1998-2003: Magisterské studium, obor Chemie (titul Mgr. získán 3.6. 2003)Přírodovědecká fakulta UK
2003-2008: Postgraduální studium, obor Biochemie (titul Ph.D. získán 29.5. 2008)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR & Přírodovědecká fakulta UK 
Disertační práce: Structural studies and tissue distribution of human GCPII and characterization of its rat and porcine orthologs
2001-2003: Fyziologický ústav AV ČR – studentská vědecká síla – studium vývoje exprese odpřahujícího proteinu 3 v kosterním a srdečním svalu hlodavců
2003-2008: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – postgraduáln student – charakterizace aktivity a tkáňové distribuce enzymu GCPII a jeho zvířecích orthologů, hledání potenciálního interakčního partnera lidské GCPII
2008-2011: Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LFUK– akademický pracovník – výzkumm etabolických indikátorů reduktivního stresu; výuka mediků (lékařská chemie a biochemie)
1.2.2011: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – junior researcher příprava a funkcionalizace nanočástic oxidů železa pro klinické a technologické aplikace

 Další aktivity:
Základy molekulární biologie a genetiky (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2004)
Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání (Česká zemědělská univerzita, 2009)

 Stáže:
Oddělení virologie, Univerzita Heidelberg, Heidelberg, SRN (2003)

Mezinárodní konference s aktivní účastí:
Druhý evropský workshop o HIV rezistenci, Řím
30. FEBS kongres & 9. IUBMB konference, Budapešť              

Postery:

 Publikační aktivity:

 

 

 

Email: miroslava.rovenska@upol.cz, m.rovenska@seznam.cz

Adresa: Šlechtitelů 27 , 783 71 Olomouc, Česká Republika
Tel.: (+420) 58 563 4955
Fax: +(420) 58 563 4958

Oblast výzkumu:
syntéza a funkcionalizace nanočástic oxidů železa a jejich technologické a klinické aplikace

Vzdělání:
Datum narození: 5.9.1979
1998-2003: Magisterské studium, obor Chemie (titul Mgr. získán 3.6. 2003)Přírodovědecká fakulta UK
2003-2008: Postgraduální studium, obor Biochemie (titul Ph.D. získán 29.5. 2008)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR & Přírodovědecká fakulta UK 
Disertační práce: Structural studies and tissue distribution of human GCPII and characterization of its rat and porcine orthologs
2001-2003: Fyziologický ústav AV ČR – studentská vědecká síla – studium vývoje exprese odpřahujícího proteinu 3 v kosterním a srdečním svalu hlodavců
2003-2008: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – postgraduáln student – charakterizace aktivity a tkáňové distribuce enzymu GCPII a jeho zvířecích orthologů, hledání potenciálního interakčního partnera lidské GCPII
2008-2011: Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LFUK– akademický pracovník – výzkumm etabolických indikátorů reduktivního stresu; výuka mediků (lékařská chemie a biochemie)
1.2.2011: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – junior researcher příprava a funkcionalizace nanočástic oxidů železa pro klinické a technologické aplikace

 Další aktivity:
Základy molekulární biologie a genetiky (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2004)
Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání (Česká zemědělská univerzita, 2009)

Stáže:
Oddělení virologie, Univerzita Heidelberg, Heidelberg, SRN (2003)

Mezinárodní konference s aktivní účastí:
Druhý evropský workshop o HIV rezistenci, Řím
30. FEBS kongres & 9. IUBMB konference, Budapešť              

Postery:

 Publikační aktivity: