Pavlína Ginterová

Vzdělání a zaměstnání:

 • 2010 – nyní – Lektor, Katedra analytické chemie, PřF UP v Olomouci
 • 2009 – 2014 – Analytická chemie (Ph.D.)
 • 2007 – 2009 – Chemie životního prostředí (Mgr.)

Odborné vědecké zaměření:

 • Analytická chemie,
 • kapilární elektroforéza,
 • hmotnostní spektrometrie

Vědecké stáže:

 • 2012 – Korea Institute of Science and Technology, Saarbruecken, Německo
 • 2011 – Katedra chemie a biochemie, The University of Texas at Arlington, USA
 • 2010 – Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská republika

Pedagogická činnost:

Výuka laboratorního cvičení (Pokročilá analytická chemie, Cvičení z analytické chemie), vedení bakalářské práce

Popularizace vědy a výzkumu:

Přírodovědný jarmark, Chemická olympiáda, Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, Klub nadaných dětí, Univerzita dětského věku

Publikace

 1. Znaleziona J., Ginterová P., Petr J., Ondra P., Válka I., Ševčík J., Chrastina J., Maier V.: Analysis and Identification of Synthetic Cannabinoids and Their Metabolites in Different Matrices by Modern Analytical Techniques, Anal. Chim. Acta. (2015) in press.
 2. Horská J., Ginterová P., Ševčík J., Petr J.: CZE Separation of New Drugs for Treatment of Leukemia, Chromatographia 77 (2014) 1477-1482.
 3. Ginterová P., Maier V., Sokolová B., Ondra P., Znaleziona J., Petr J., Ševčík J.: Determination of Mushroom Toxins Ibotenic Acid, Muscimol and Muscarine by Capillary Electrophoresis Coupled with Electrospray Tandem Mass Spectrometry, Talanta 125 (2014) 242-247.
 4. Kondeková M., Maier V., Ginterová P., Marák J., Ševčík J.: Analysis of Lysozyme in Cheese Samples by an On-line Combination of Capillary Zone Electrophoresis and Mass Spectrometry, Food Chem. 153 (2014) 398-404.
 5. Horská J., Ginterová P., Ševčík J., Petr J.: A pilot study on separation of new drugs for treatment of leukemia by capillary zone electrophoresis, Chem. Listy 107 (2013) 373‑375.
 6. Petr J., Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Lošťáková M., Maier V., Ševčík J.: Separation of ketoprofen enantiomers at nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with on-line electrokinetic preconcentration, Cent. Eur. J. Chem. 11 (2013) 335-340.
 7. Ginterová P., Marák J., Staňová A., Maier V., Ševčík J., Kaniansky D.: Determination of selected biogenic amines in red wines by automated on-line combination of capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis, J. Chromatogr. B 904 (2012) 135-139.