Mgr. Petr Hamal

Vzdělání

2009   Magisterský titul, Aplikovaná fyzika, UP Olomouc

Zaměstnání

od 2011   Odborný pracovník výzkumu a vývoje, doktorand, FZÚ AV ČR
od 2011   Junior Researcher – vědecký pracovník oboru optiky, PřF UP v Olomouci

Vědecké zájmy

Modelování a simulace v oblasti fyziky s důrazem na využití simulačních nástrojů ve fyzice vysokých energií, analýza fyzikálních dat dopředné fyziky projektu ATLAS – CERN, studium měkkých procesů v QCD, exkluzivní produkce v ATLAS.

Experimentální zkušenosti

Zkušenosti z dráhovým detektorem experimentu ATLAS, zkušenosti s dopřednými detektory ALFA experimentu ATLAS, zpracování a analýza dat.

Vybrané publikace

Autor mnoha publikací v rámci experimentů ATLAS, člen listu autorů experimentu ATLAS.

Vybrané publikace s přímým podílem jako člen skupiny ALFA experimentu ATLAS:

Measurement of the total cross section from elastic scattering in pp collisions at √s=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration, Nuclear Physics B, Volume 889, December 2014, Pages 486-548, ISSN 0550-3213.

Účast v mezinárodních kolaboracích

od 2009 – experiment ATLAS, CERN, Ženeva, Švýcarsko