Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Vzdělání a kvalifikace

2002 – 2007 Učitelství chemie pro střední školy a anglická filologie, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
od 2007 Doktorské studium, Anorganická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2007 – 2008 Vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci
od 2010 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

  • Komplexy přechodných kovů (Zn, Cu, Pt, Pd, atd.)
  • Biologická (cytotoxická, antiradikálová atd.) aktivita komplexů přechodných kovů
  • NMR spektroskopie

Publikační aktivita

  • Počet publikací: 15
  • Počet citací (Scopus): 64
  • H-index: 4
  • Patenty: 1 národní patent (CZ 305411 B6)

Zahraniční pobyty

  • duben-červenec 2011 – studijní pobyt na Technické univerzitě Vídeň (Rakousko)

Další aktivity

Hlavní řešitelka FRVŠ projektu (3051/2011/G6) „Inovace výuky předmětu Metody studia anorganických látek Spektrální metody“

Vybrané publikace

 

Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z., Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii, Univerzita Palackého v Olomouci, patentový spis CZ 305411 B6 (08/2015).

Křikavová, R., Hošek, J., Vančo, J., Hutyra, J., Dvořák, Z., Trávníček, Z., Gold(I)-triphenylphosphine complexes with hypoxanthine-derived ligands: In vitro evaluations of anticancer and anti-inflammatory activities, PLoS ONE 9 (2014) e107373.

Křikavová, R., Hošek, J., Suchý, P., Vančo, J., Trávníček, Z., Diverse in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of trichlorido-gold(III) complexes with N6-benzyladenine derivatives, J. Inorg. Biochem. 134 (2014) 92–99.

Hošek, J., Novotná, R., Babula, P. Vančo, J., Trávníček, Z., Zn(II)-Chlorido Complexes of Phytohormone Kinetin and Its Derivatives Modulate Expression of Inflammatory Mediators in THP-1 Cells, PLoS ONE 8 (2013) e65214.

Trávníček Z., Matiková-Maľarová M., Novotná R., Vančo J., Štěpánková K., Suchý P., In vitro and in vivo biological activity screening of Ru(III) complexes involving 6-benzylaminopurine derivatives with higher pro-apoptotic activity than NAMI-A, J. Inorg. Biochem. 105 (2011) 937–948.

Trávníček Z., Novotná R., Marek J., Popa I., Šipl M., Transformations of the natural cytokinin N6-isopentenyladenine in aqueous acidic media: structural aspects, Org. Biomol. Chem. 9 (2011) 5703–5713.