Mgr. Tomáš Opletal

Vzdělání

  • září 2014 – současnost – Ph.D. studium, Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • září 2011 – leden 2014 – Mgr., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, obor Environmentální geologie
  • září 2008 – srpen 2011 – Bc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, obor Environmentální geologie

Pracovní zkušenosti

  • únor 2014 – současnost – Junior Researcher, Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, Katedra analytické chemie, RCPTM
  • červenec 2012 – leden 2014 – Sanační geolog, AQUATEST a.s. – divize Olomouc, Olomouc, Hydrogeologie a geologie, sanační ekologie, vodní hospodářství, odpady a recyklace, výzkum
  • červen 2012 – červenec 2012 – Pomocný geologický laborant, URGA , s.r.o., Olomouc, Hydrogeologický a geologický průzkum a posudky, analýzy vodních zdrojů, legalizace studní

Výzkumné zaměření

Geochemie životního prostředí, odpadové hospodářství, materiálová chemie, geopolymerní hmoty, XPS analýza pevných, práškových materiálů a kapalných látek, XPS hloubkové profilování multivrstev, vyhodnocování XPS spekter, XRF analýza, optická mikroskopie s mikrotermometrickou komorou.