Udělen další národní patent

SC_007Dne 11. 11. 2015 byl původcům z Katedry anorganické chemie (Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Hošek, Z. Dvořák) udělen již jedenáctý národní patent s názvem „Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii“ (CZ 305585 B6), zajišťující ochranu duševního vlastnictví ke skupině ternárních zlatných komplexů s deriváty hypoxantinu (HL) a deriváty fosfanu (PR3) obecného vzorce [Au(L)(PR3)]. Díky pozoruhodné kombinaci protizánětlivých a protinádorových účinků komplexů vůči adenokarcinomu prsu, osteosarkomu, karcinomu plic, maligního melanomu, karcinomu děložního čípku, karcinomu vaječníků, karcinomu vaječníků rezistentnímu vůči cisplatině a karcinomu prostaty bylo také patentováno jejich použití jako léčiv zánětlivých a/nebo nádorových onemocnění.

11. 11. 2015