Patenty

Udělené patenty EU/US

Method of immobilization of silver nanoparticles on solid substrates
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (US 9505027 B2, 11/2016, EP 2701515 B1, 09/2017)


Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.  (EP2636410 B1, 04/2015)


The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides.
Původci: R. Zbořil, O. Schneeweiss, J. Filip, M. Mašláň: (EP2164656 B1, 07/2013)


Process of whey protein separation from milk medium and apparatus for its implementation
Původci: K. Holá, R. Zbořil, I. Medřík (EP 2873329, 5/2017)


Kompozitní planární materiál na bázi celulózy
Původci: L. Lapčík, B. Lapčíková, R. Zbořil (EP 3034693 B1 08/2018)


Antibiotický přípravek a jeho použití
Původci: A. Panáček, L. Kvítek, R. Prucek, M. Kolář, R. Zbořil (přihláška 2013-62, EP2950804 B1, 12/2017, WO2014117755)


Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák (EP 2650000 B1)


Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases
Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: (EP 2636410 B1)


 

 

Udělené patenty CZ

Způsob měření rychlých změn nízkých hodnot povrchové vodivosti dielektrik v prostředí elektromagnetické interference síťového napětí a zařízení pro provádění tohoto způsobu měření
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: P. Fryčák: (CZ 306726 B6, 04/2017)


Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Vančo, J. (CZ 305624 B6 12/2015)


Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z. (CZ 305585 B6, 11/2015)


Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z. (CZ 305411 B6, 08/2015)


Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z. (CZ 305374 B6, 07/2015)


Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z. (CZ 304883 B6, 11/2014)


Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák: (CZ 304045).


Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii.
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha: (CZ 303649).


Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.
Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: (CZ 303560)


Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.
Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa: (CZ 303417).


Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.
Původci: R. Buchtík, Z. Dvořák, Z. Trávníček, J. Vančo: (CZ 303009).


Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.
Původci: P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302623).


Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.
Původci: Z. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302618).


Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty.
Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ 303502).


Nanočástice oxidu železa s vylepšenými T2 relaxačními indexy pro zobrazování magnetickou rezonancí a způsob jejich přípravy.
Původci: M. Dipak, G. Zoppellaro, R. Zbořil, K. Poláková: (CZ 306167)


Zařízení pro stabilizaci polohy rotačních vinutých objektů, zejména pružin
Původce: G. Ivanov (CZ 306325)


Přípravek a způsob pro odstranění sinic a/nebo pro omezení rozvoje sinic ve vodě
Původci: B. Maršálek, R. Zbořil (CZ 306384)


Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
Původci: L. Kvítek, R. Prucek, A. Panáček, M. Sivera, D. Měřínská, A. Tesaříková Svobodová (CZ 306353)


Způsob přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva koloidních částic stříbra na skleněném podkladu a použití této vrstvy
Původci: R. Prucek, P. Suchomel, L. Kvítek, A. Panáček, R. Zbořil (CZ 305600, WO2016074653)


Kompozitní materiál obsahující vysokovalentní železo, způsob jeho přípravy a použití
Původci: I. Medřík, J. Filip, M. Kolář, R. Zbořil (CZ 305709)


Způsob přípravy vrstev koloidních částic stříbra na skleněném podkladu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, vrstva koloidních částic stříbra na skleněném podkladu a použití této vrstvy
Původci: R. Prucek, P. Suchomel, L. Kvítek, A. Panáček (CZ 305600)


Nanočástice železa s povrchovou úpravou, způsob jejich přípravy a jejich použití
Původci: P. Slovák, Z. Marková, J. Filip, J. Slunský, J. Soukupová, R. Zbořil (CZ 306844)


Způsob separace syrovátkových proteinů z mléčného média a zařízení k provádění tohoto způsobu
Původci: K. Holá, R. Zbořil, I. Medřík (CZ 305371)


Substrát pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii a způsob jeho přípravy
Původci: V. Halouzka, L. Trnková, J. Hrbáč, P. Jakubec (CZ 304500)


Film elektrooxidovaného nostotrebinu 6 s permselektivními vlastnostmi pro nízkomolekulární biologicky aktivní látky, elektrochemický senzor a způsob stanovení těchto látek
Původci: J. Vacek, J. Hrbáč, V. Halouzka, P. Jakubec, J. Kopecký (CZ 304417)


Kompozitní materiál na bázi nanočástic nulamocného železa vázaných na povrchu matice, způsob jeho přípravy a použití
Původci: Z. Marková, J. Filip, I. Medřík, R. Zbořil (CZ 305170)


Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, J. Gáliková, R. Křikavová, Z. Dvořák (CZ 306966)


Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, J. Hutyra, R. Křikavová, Z. Dvořák (CZ 307046)


Způsob vytváření tenkých depozičních vrstev pomocí nízkotlakého plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu
Původci: Z. Hubička, M. Čada, J. Olejníček Š. Kment, V. Straňák, P. Adámek, L. Jastrabík (CZ 306854)


Přenosné nízkonákladové zařízení pro multiparametrovou chemickou analýzu
Původci: J. Petr, V. Maier, M. Švidrnoch, L. Hárendarčíková (CZ 307248)


 

 

Podané přihlášky patentů

Polymerní substrát s imobilizovanými nanočásticemi stříbra a způsob jeho přípravy
Původci: J. Soukupová, R. Zbořil: (přihláška 2016-38, PCT/CZ2017/050002)


Způsob přípravy magnetického kompozitu pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, magnetický kompozit a jeho použití
Původci: R. Prucek, K. Černá, A. Panáček, L. Kvítek, R. Zbořil (přihláška 2015-288)


Použití ultramalých částic železa pro likvidaci, prevenci a omezení masového rozvoje vodních květů sinic
Původci: R. Zbořil, M. Mašláň, B. Maršálek (přihláška 2010-612)


Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření
Původci: K. Lemr, V. Ranc, V. Hlaváček (přihláška 2008-260)


Composite material comprising organic-fibers and zerovalent iron nanoparticles and its use as catalyst
Původci: KKR Datta, Petala E., KJ Datta, Perman JA, Filip J., Zbořil R. (EP 2995374 A1)


Systém a způsob pro ověření pravosti výrobku
Původci: V. Ranc, R. Zbořil (přihláška 2015-140, EP 3262184 A1, PCT/CZ2015/050015)


Způsob úpravy znečištěných a odpadních vod, zejména splaškových a průmyslových, za kombinovaného použití částic Fe(0) a sloučenin Fe(IV) a/nebo Fe(Vi) k redukci a oxidaci polutantů pod ochrannou atmosférou a zařízení k jeho provádění
Původci: M. Holba, O. Škovran, M. Plotěný, J. Filip, K. Machalová Šišková, R. Zbořil (přihláška 2014-42)


A method of a non-contact detection of a moving object absolute position by making use of speckle effect and device for implementation of this method
Původci: P. Horváth, P. Šmíd, M. Hrabovský, L. Stanke (EP 2775268 A1)


 

 

Užitné vzory

N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, Z. Dvořák (CZ 31771)


Zařízení k vytváření tenkých depozičních vrstev pomocí nízkotlakého plazmatu
Původci: Z. Hubička, M. Čada, J. Olejníček Š. Kment, V. Straňák, P. Adámek, L. Jastrabík (CZ 29907)


Nanočástice železa s povrchovou úpravou
Původci: P. Slovák, Z. Marková, J. Filip, J. Slunský, J. Soukupová, R. Zbořil (CZ 29862)


Skleněný podklad s vrstvou koloidních částic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
Původci: R. Prucek, P. Suchomel, L. Kvítek, A. Panáček, R. Zbořil (CZ 28304)


Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, J. Gáliková, R. Křikavová, Z. Dvořák (CZ 29425)


Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, J. Hutyra, R. Křikavová, Z. Dvořák (CZ 29415)


Kompozitní planární materiál na bázi celulózy
Původci: L. Lapčík, B. Lapčíková, R. Zbořil (CZ 29098)


Víceúčelový zalévací kryostat s multifunkční měřicí celou
Původci: J. Navařík, P. Novák, J. Pechoušek, L. Machala (CZ 27816)


Zařízení pro měření světelného pozadí noční oblohy
Původci: M. Pech, D. Mandát, P. Schovánek, M. Palatka, J. Řídký, M. Hrabovský, P. Horváth (CZ 23159)


Systém pro detekci ionizujícího záření
Původci: J. Navařík, P. Novák, J. Pechoušek, D. Jančík, L. Machala, M. Mašláň (CZ 25901)


Zařízení k provádění separace syrovátkových proteinů z mléčného média
Původci: K. Holá, R. Zbořil, I. Medřík (CZ 26415)


Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění
Původci: Z. Trávníček, J. Gáliková, J. Hošek, J. Vančo (CZ 27030)


Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění
Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák (CZ 27031)


Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii
Původci: Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Hošek, Z. Dvořák (CZ 27032)


Hemi-laryngeální měřicí sestava pro elektroglotografii
Původci: V. Hampala, P. Schovánek, D. Mandát, J. Švec (CZ 28397)


Vodná disperze nanočástic stříbra
Původci: L. Kvítek, R. Prucek, A. Panáček, M. Sivera, D. Měřínská, A. Tesaříková (CZ 28867)


Skleněný podklad s vrstvou koloidních částic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
Původci: R. Prucek, P. Suchomel, L. Kvítek, A. Panáček, R. Zbořil (CZ 28304)


Magnetický kompozit pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
Původci: R. Prucek, K. Černá, A. Panáček, L. Kvítek, R. Zbořil (CZ 29065)


Kompozit ferátu
Původci: P. Zajíček, J. Filip, R. Zbořil (CZ 31663)


Impedanční spektrograf pro měření impedance deponované vrstvy ve výbojovém plazmatu
Původci: Z. Hubička, M. Čada, J. Olejníček,  Š. Kment, V. Straňák, P. Adámek (CZ 31194)


Dichloro-komplexy tantalu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění
Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák (CZ 31254)


Koncovka boroskopu určená pro pozorování zadní stěny nepřístupných vnitřních prostorů, zejména clon v horní desce dna šachty jaderných reaktorů
Původci: G. Ivanov, J. Keprt, M. Hrabovský (CZ 30432)


Přenosné nízkonákladové zařízení pro multiparametrovou chemickou analýzu
Původci: J. Petr, V. Maier, M. Švidrnoch, L. Hárendarčíková (CZ 30744)


Zařízení pro měření tloušťky deponované tenké vrstvy
Původci: P. Schovánek, M. Hrabovský, D. Mandát, S. Michal, L. Nožka, M. Palatka, M. Pech, M. Plaštiaková, J. Jankuj, P. Pavlačík (CZ 31036)