Automatické vizuální systémy

Rychlá kontrola kvality

Často řešeným problémem v podmínkách sériové výroby je zavádění automatických vizuálních systémů (též nazývaných systémy strojového vidění) pro kontrolu zboží a výrobků. Vykonává-li vizuální kontrolu člověk, dochází při monotónní práci nevyhnutně k postupnému ochabnutí soustředění a následně nárůstu chybovosti. Proto se v poslední době nabízejí a také využívají možnosti instalovat v technologických provozech systémy se snímacími kamerami, které při napojení na řídící počítač s odpovídajícím programovým vybavením mohou řídit manipulátory či poskytovat stavové signály technologickým systémům.

Vědci z RCPTM se v této oblasti podíleli na návrhu, vývoji a realizaci kontrolního kamerového zařízení na sledování kvality nástřiku barevných značek na povrchu automobilových pružin. Kontrola pružin probíhá na technologické lince umístěné ve výrobní hale v pracovním prostředí typickém pro strojírenství. Snímanými objekty jsou barevné značky, které jsou nastříknuty na vnější povrch automobilové pružiny. Počet značek a jejich barvy udávají třídu pružiny, kterých může být pro každý typ několik. Celý cyklus nasnímání a vyhodnocení obrazu pak musí být kratší než 6 s, což je dáno taktem technologické linky. Pracovníci RCPTM se kromě návrhu zařízení podíleli i na vlastní výrobě včetně vývoje příslušného programového vybavení.


Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz