Boroskopy

Pohled do nebe i pekla

Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích průmyslu (tepelné elektrárny, teplárny, cementárny, chemické provozy, spalovny odpadu, hutnictví) se v současné době neobejde bez zařízení, které je schopno spalovací proces v reálném čase sledovat. Na základě znalosti fyzikálních zákonitostí spojených s hořením plamene lze ovlivňovat spalování tak, aby při maximální účinnosti bylo dosaženo minimálního znečištění ovzduší.

K tomuto účelu byla v RCPTM navržena metoda videopočítačového sledování spektrální teploty plamene během spalovacího procesu pomocí CCD kamery. Při tomto způsobu měření se s výhodou používá velkých odlišností ve spektrálním obrazu redukčního (převaha žluté barvy) a oxidačního plamene (převaha modré barvy). Jednou z hlavních podmínek úspěšného řešení tohoto problému je vývoj a realizace optického zařízení, které v podmínkách různých typů spalovacích provozů s odlišnými typy žárových kotlů umožní kvalitní zobrazení plamene na CCD čip použité barevné kamery. Vývoj a výrobu optické části takového zařízení - technického boroskopu, který je realizován v úzké spolupráci několika firem, zajišťuje Oddělení optických a fotonických technologií RCPTM. Na základě ověřovacích zkoušek funkčních vzorků a prototypů zajišťovaných firmou INDEL s.r.o. (Slovensko) jsou vyrobené boroskopy distribuovány do firmy POWITEC (Německo), která je zavádí do výrobních procesů v Evropě (hlavně Německo, Rakousko, ČR, Slovensko), Jižní Americe (Argentina) a Asii (Indie, Malajsie, Turecko).


Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz