Mössbauerovy spektrometry

Na základě dlouhodobých zkušeností nabízíme kompletní přístrojovou podporu v oblasti Mössbauerovy spektroskopie

Mössbauerova spektroskopie

 • Mössbauerova spektroskopie (MS) je založena na jevu bezodrazové emise a absorbce gama záření
 • MS je využívána ke studiu různých typů vzorků specifických chemických prvků (včetně nano-rozměrových materiálů)
 • MS poskytuje informaci o fyzikální i chemické struktuře
 • MS je extrémně citlivá, nedestruktivní analytická metoda
 • MS umožňuje analýzu vzorků s nízkými koncentracemi specifických chemických prvků
 • MS umožňuje analýzu pouze pevných vzorků (včetně zmrazených kapalin)
 • Pro provoz MS je vyžadován slabý radioaktivní zářič

Kompletní řešení Mössbauerova spektrometru

Následují dvě varianty typického transmisního uspořádání Mössbauerova spektrometru.
Nabízíme také možnosti úprav, jako jsou:
 • Sestava pro nízkoteplotní experimenty
 • Sestava pro vysokoteplotní experimenty
 • Sestava pro měření v režimu konverzních elektronů, nebo sekundárního rentgenového záření (může být kombinována s transmisním uspořádáním a nabízí tak možnost měření dvou spekter současně)
 • A další...

MS96 – Samostatný Mössbauerův spektrometr třetí generace

 • Jedná se o zatím nejpokročilejší verzi Mössbauerova spektrometru vyvinutou na našem pracovišti
 • Kompletní zpracování signálů i registrace spektra jsou prováděny specializovaným hardwarem
 • Systém je funkční zcela samostatně, všechny potřebné součásti jsou integrovány v jednom těle (včetně osobního počítače), nebo ve standardním NIM boxu.
 • Samostatně funkční varianta obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu
  • Spektrometrickou lavici
  • Hlavní jednotku spektrometru (včetně osobního počítače)
 • Varianta ve standarním NIM boxu obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu
  • Spektrometrickou lavici
  • Hlavní jednotku spektrometru v NIM boxu

MS96 – VI: Mössbauerův spektrometr založený na osobním počítači a SW zpracování dat

 • Kompletní zpracování signálů i registrace spektra jsou prováděny specializovaným softwarem (za pomoci speciálního PC příslušenství)
 • Softwarová varianta obsahuje:
  • Inteligentní detektor ver.II
  • Neodymové pohybové zařízení se zabudovanou elektronikou řízení pohybu
  • Spektrometrickou lavici
  • Rychlý digitizér od National Instruments
  • Signálový generátor od National Instruments
  • Osobní počítač

Samostatné komponenty pro Mössbauerovu spektroskopii

MS96 – Samostatná řídicí jednotka třetí generace

 • Kompletní řešení hlavní elektroniky Mössbauerova spektrometru obsahuje:
  • Jednotku registrace spektra, generátor signálu rychlost, jednotku zpracování signálu, osobní počítač a napájecí zdroj

MS96 – Řídicí jednotka třetí generace ve standardním NIM boxu

 • Hlavní elektronika Mössbauerova spektrometru v NIM boxu obsahuje:
  • Jednotku registrace spektra, generátor signálu rychlost a jednotku zpracování signálu
 • Je řízena pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní)

MS96 – Jednotka registrace spektra třetí generace

 • Samostatná jednotka registrace spektra ve standardním NIM boxu
 • Tato registrační jednotka je kompatibilní se všemi známými typy Mössbauerových spektrometrů na trhu
 • Je řízena pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní)Inteligentní detektor ver.I a ver.II

 • Kompletní detekční jednotka pro transmisní měření vybavená elektronikou pro zpracování signálů
 • Transmisní experimenty dávají informaci o vlastnostech materiálu uvnitř objemu vzorku
 • Detektory jsou založeny na scintilačním detektoru s elektronicky říditelným zesilovačem signálu a zdrojem vysokého napětí pro fotonásobič (řízení probíhá přes rozhraní I2C, nebo USB)
 • Funkce detekčního systému je řízena mikrokontrolérem, který současně všechny provozní parametry zálohuje
 • V malém, kompaktním těle ver.I obsahuje:
  • Scintilační detektor
  • Zdroj vysokého napětí
  • Předzesilovač a zesilovač
  • Monitoring vnitřní teploty
 • Ver.II obsahuje navíc jednokanálový analyzátor a dva signálové výstupy (analogový a logický)


Neodymové pohybové zařízení

 • Elektrodynamické pohybové zařízení vybavené neodymovými magnety
 • Obsahuje integrovanou PID zpětnou vazbu pro řízení pohybu


Elektronicky řiditelný zdroj vysokého napětí vybavený elektrikou pro zpracování signálu

 • Standardní NIM box, případně samostatně stojící, standardní konektor SHV
 • Je řízen pomocí osobního počítače (musí být připojen externě, pomocí USB rozhraní)


Detektor konverzních elektronů / rentgenového záření

 • Konverzní elektrony / rentgenové záření dávají informaci o povrchu vzorku
 • Průtokový plynový detektor, který je navržen tak, aby jej bylo možné kombinovat s transmisním detektorem (a tím získávat dvě spektra současně)
 • Detektor je vybaven vícedrátovou anodou


Vybavení pro nízkoteplotní experimenty

 • Zalévací kryostat pro kapalný dusík, vybavený vakuovatelnou experimentální komorou – určený pro experimenty se zmrazenými kapalnými vzorky
 • Detektor konverzních elektronů / rentgenového záření pro nízkoteplotní měření
 • Héliové kryostaty na vyžádání (od subdodavatele)


Nabízíme kompletní přístrojovou podporu pro Mössbauerovu spektroskopii.
Podrobné informace a parametry na www.mossbauer-spectrometers.com
Více informací poskytneme také na emailu rcptm.services@upol.cz