Services

Služby

Analytické služby a zakázkové měření

Špičkové přístrojové vybavení laboratoří obsluhované kvalifikovaným personálem s rozsáhlými zkušenostmi umožňuje nabídnout průmyslovým partnerům či veřejným institucím zakázková měření a analýzy na světové úrovni.

Výpočetní chemie

Superpočítač, umístěný v RCPTM, umožnuje nabídnout výzkumným či průmyslovým partnerům výzkum v oblasti nejen teoretické chemie, ale i simulace interakcí látek s organismem či další služby, využívající možnost simulace reakcí, které jsou v realitě jen velmi těžce realizovatelné.

R-LAB: Certifikovaná kontrolní laboratoř SVP

Laboratoř k řešení složitých výzkumných a vývojových problémů, provádění náročných fyzikálně chemických měření pro průmyslové partnery, zdravotnická zařízení, vývojová a výzkumná pracoviště.

Chemické syntézy v reakčním autoklávu

Reakční autokláv slouží k celé řadě chemických syntéz od hydrogenací přes hydrotermální syntézy až k reakcím za snížené teploty.

Depozice tenkých vrstev

Vakuové napařování tenkých vrstev - vakuová aparatura VS1000 slouží na nanášení tenkých vrstev včetně vícevrstevnatých struktur (sendviče) se zvýšenou adhezí díky iontovému zdroji k předčištění povrchu. Umožňuje i iontově asistovanou depozici pro napařování vrstev oxidů pro dosažení vrstev té nejvyšší kvality.
Plazmová depozice tenkých vrstev - hybridní plazmový HIPP depoziční systém umožňuje přípravu dielektrických optických vrstev, tenkých vrstev na polymerní fólie i depozice funkčních struktur na substráty s vodivou elektrodou.


Laserové opracování materiálů

Vysoce výkonný laser nám umožňuje velmi přesnou práci s kovovými i nekovovými materiály: svařování, vrtání či 2D řezání drobných dílů, rýsování či gravírování nápisů, apod.