Chemické syntézy v reakčním autoklávu

Reakční autokláv

Reakční autokláv s termostatem Julabo slouží k celé řadě chemických syntéz od hydrogenací přes hydrotermální syntézy až k reakcím za snížené teploty. Jeho největší využití je tam, kde je pro zdárný průběh reakce nutná vysoká teplota a tlak.

Výstupní informace
 • vysokotlaké a/nebo vysokoteplotní chemické syntézy
 • syntézy ve volitelné atmosféře
Typy vzorků
 • práškové nebo kapalné materiály
 • organické, anorganické a koordinační sloučeniny
Parametry měření/přístroje
 • k dispozici jsou 3 reakční nádoby – ocelová o objemu 50 ml a dvě skleněné o objemu 50 a 300 ml
 • rozsah pracovních teplot je 0–220 °C v závislosti na použité nádobě
 • rozsah pracovních tlaků v rozmezí 1 až 60 bar v závislosti na použité nádobě
 • míchadlo s otáčkami do 3000 min-1
 • k přístroji je možno připojit tlakové nádoby s inertním plynem (např. N2) a vodíkem za účelem provádění hydrogenačních reakcí
 • přístroj umožňuje odběr vzorku z běžící reakce
 • lze přidávat reakční komponenty (kapalné i pevné) v průběhu reakce
 • je možné různě měnit a programovat gradienty teplot v daném rozmezí (vhodné např. pro řízenou krystalizaci)

Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz