R-LAB: Certifikovaná kontrolní laboratoř SVP

Chemická analýza a vývoj analytických metod na „na klíč”

Znalostní know-how pracoviště a jeho špičkové instrumentální zázemí předurčuje laboratoř k řešení složitých výzkumných a vývojových problémů, provádění náročných fyzikálně chemických měření pro průmyslové partnery, zdravotnická zařízení, vývojová a výzkumná pracoviště. Laboratoř zajistí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků a špičkové analytické instrumentace při řešení úkolů farmaceutické analýzy.

R-lab nabízí:

 • Vývoj analytických metod podle požadavků zákazníka
 • Analýza farmaceutických přípravků v režimu správné výrobní praxe (SVP)
 • Smluvní analyticko - kontrolní činnost v rámci SVP
 • Vývoj analytických metod separace chirálních sloučenin
 • Prvková analýza
 • Analytická činnost v odvětvích nevyžadující režim SVP
 • Konzultační činnost

Laboratoř disponuje moderní a unikátní instrumentací:

 • Capillary electrophoresis with a DAD detector Agilent 7100 CE *
 • Liquid chromatograph with a tandem mass spectrometry (triple quadrupole) *
 • Ultra high precision liquid chromatograph (UHPLC) with an UV-VIS detector - Aquita UPLC system *
 • Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) Agilent 7700x *
 • Microwave digestion unit Milestone MLS 1200 (Milestone) and Uniclever II (Plazmatronika) *
 • Capillary electrophoresis with tandem mass spectrometry (triple quadrupole) Agilent CE 7100 TripleQuad Agilent 6460
 • Mass spectrometer - ion mobility Synapt G2-S Maldi Waters
 • Mass spectrometry with inductively coupled plasma ionization OPTIMASS 9500 with laser ablation Analyte G2 GBC Scientific Equipment
 • Atomic Force Microscopy SECM
* instrumentace pro práci v režimu SVP
Stáhnout tento produktový list jako PDF
Více informací poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz