R-LAB: Certifikovaná kontrolní laboratoř SVP

Chemická analýza a vývoj analytických metod na “klíč”

Znalostní know-how pracoviště a jeho špičkové instrumentální zázemí předurčuje laboratoř k řešení složitých výzkumných a vývojových problémů, provádění náročných fyzikálně chemických měření pro průmyslové partnery, zdravotnická zařízení, vývojová a výzkumná pracoviště. Laboratoř zajistí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků a špičkové analytické instrumentace při řešení úkolů farmaceutické analýzy.R-lab nabízí:
 • Vývoj analytických metod podle požadavků zákazníka
 • Analýza farmaceutických přípravků v režimu Správném výrobní praxe (SVP)
 • Smluvní analyticko - kontrolní činnost v rámci SVP
 • Vývoj analytických metod separace chirálních sloučenin
 • Prvková analýza
 • Analytická činnost v odvětvích nevyžadující režim SVP
 • Konzultační činnost
Laboratoř disponuje moderní a unikátní instrumentací:
 • Kapilární elektroforéza s DAD detektorem Agilent CE 7100 *
 • Kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní spektrometrií (trojitý kvadrupol) *
 • Ultraúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) s UV-VIS detektorem - Aquity UPLC system *
 • Hmotnostní spektrometrie s ionizací indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) Agilent 7700x *
 • Mikrovlnné mineralizátory Milestone MLS 1200 (Milestone) a Uniclever II (Plazmatronika) *
 • Kapilární elektroforéza s tandemovou hmotnostní spektrometrií (trojitý kvadrupol) Agilent CE 7100 a TripleQuad Agilent 6460
 • Hmotnostní spektrometr - iontová mobilita Synapt G2-S Maldi Waters
 • Hmotnostní spektrometrie s ionizací indukčně vázaným plazmatem Optimass 9500 s laserovou ablací Analyte G2 GBC Scientific Equipment
 • Mikroskop atomárních sil
* instrumentace pro práci v režimu SVP


Více informací Vám poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz