Technologies for Commercialization

Technologie pro komercionalizaci

Čištění spodních vod

Reduktivní technologie čištění spodních vod in situ založené na použití nulavalentních nanočástic železa

Více informací

Čištění pitné vody a povrchových vod

Oxidační technologie pro čištění povrchových a pitných vod založené na použití železa ve vysokovalenčních stavech (ferrátů IV, V, VI)

Více informací

Pokročilá filtrace a antibakteriální úprava filtrů/membrán

Antibakteriální úprava filtrů, membrán a dalších materiálů pro zamezení biofoulingu.
Funkcionalizace filtrů a membrán pomocí zerovalentních nanočástic železa pro zajištění reaktivní filtrace kontaminantů.

Více informací

Příprava stříbrných substrátů pro SERS

Technologie pro sonochemickou přípravu skleněných destiček s vrstvou koloidního stříbra pro použití při analýze SERS

Více informací

Znovuobnovení účinků antibiotik vůči rezistentním kmenům bakterií

Technologie přípravy antibiotik, účinných proti všem rezistentním kmenům bakterií, založená na použití nanočástic stříbra

Více informací