Čištění povrchové a pitné vody

Oxidační technologie založená na železných částicích ve vysokých valenčních stavech (feráty IV,V,VI)
Vysoce efektivní při odstraňování
 • Anorganických látek jako jsou arsen, uran, zinek, měď, nikl (a mnoho dalších těžkých kovů), kyanidů, fosfátů, sulfátů, atd.
 • Organických látek, jako jsou hormony, pesticidy, farmaceutické sloučeniny, atd.
 • Biologické polutanty, jako jsou sinice.
Vlastnosti ferátových materiálů
 • Vysoký oxidační potenciál (elektronový akceptor) díky železu ve vysokých valenčních stavech
 • Vysoce efektivní vůčí širokému spektru polutantnů
 • Dezinfekční efekt vůči různým mikroorganismům (Salmonela, Coli, Cryptoporidia, atd.)
 • Koagulační a flokulační schopnosti
 • Zvyšuje hodnotu pH
 • Vysoká reaktivita při nízké spotřebě činidla
 • Produktem reakcí jsou oxidy železa s velkou plochou povrchu, které jsou dále užitečné pro další sorpci
 • Technologie šetrná k životnímu prostředí
 • Nízké náklady v porovnání s bežnými technologiemi


ENVIFER
 • Produkt založený na ferátech (IV, V or VI,nebo jejich kombinacích) s vynikajícími oxidačními vlastnostmi
 • Oxidační/dezinfekční vlastnosti jsou doprovázeny vysokou schopností sorpce reakčních produktů
 • Rozpustné látky, stabilní v roztocích s vysokým pH
 • V pevné formě jsou stabilní (v suchém prostředí)


A MNOHEM VÍCE...
 • Jsme schopni nabídnout libovolně modifikované železné nanomateriály
 • Jakékoliv podrobnější informace na vyžádání

Více informací Vám poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz