Příprava stříbrných substrátů pro SERS

Shrnutí produktu

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) představuje velice slibnou a nesmírně citlivou analytickou techniku umožňující detekci molekul v oblasti piko až femtomolů. Předkládaná technologie vyvinutá odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje sonochemickou přípravu skleněných destiček s vrstvou koloidních částic stříbra aplikovatelných jako SERS substráty. Sonochemická příprava umožňuje vznik částic stříbra a jejich současnou depozici na skleněném povrchu. Díky tomu je možné během pěti minut připravit vysoce stabilní homogenní vrstvu nanočástic stříbra, která je reálně aplikovatelná v různých odvětvích.


Potenciální odvětví

  • Farmaceutický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Životní prostředí
  • Detekce výbušnin a bojových látek
  • Detekce drog

Výhody produktu / Potenciální aplikace

Prezentovaná technologie umožňuje rychlou, jednoduchou a reprodukovatelnou přípravu vrstev nanočástic stříbra na skleněném substrátu. Takto připravené vrstvy nanočástic vykazují dlouhodobou stabilitu a vysokou účinnost v povrchem zesílené Ramanově spektroskopii. Při použití prezentovaných vrstev je možné detekovat extrémně nízké koncentrace látek ve velmi malých množstvích analytu (v jediné kapce).

Analýza trhu

V současné době se trhu nabízejí substráty v průměrné ceně okolo 35 USD/kus (aktivní plocha cca 5x5 mm). Využitím prezentované technologie by bylo možné vyrábět a následně prodávat substráty pro SERS v o řád nižších cenových hladinách.


Stáhnout tento katalogový list jako PDF
Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz