Znovuobnovení účinku antibiotik vůči rezistentním kmenům bakterií

Patentová ochrana - Patentová přihláška 2013-62

Shrnutí produktu

Léčba systémových a lokálních bakteriálních infekcí pomocí současných běžně užívaných antibiotik představuje významný zdravotnický problém z důvodu stoupající odolnosti patogenních bakterií (bakteriální rezistence) k antibiotické léčbě. Na tento problém se proto zaměřili i odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a předložili možné řešení. To je založeno na použití kombinace antibiotika a stříbra ve formě nanočástic, mikročástic, nebo jeho sloučenin.

Potenciální odvětví

  • Humánní lékařství
  • Veterinární lékařství
  • Zdravotnické pomůcky
  • Kosmetický průmysl

Výhody produktu / Potenciální aplikace

Antibiotikum s obsahem stříbra či jeho sloučenin opětovně vykazuje antibakteriální účinek vůči rezistentním bakteriím. Současně tato kombinace antibiotika a stříbra rozšiřuje efektivně účinnost na celou řadu bakteriálních kmenů, vůči nimž bylo toto antibiotikum původně neúčinné. Taková kombinace antibiotika a stříbra získává vlastnosti širokospektrálního antibiotika, a to i v případě, že samotné antibiotikum do skupiny širokospektrálních antibiotik nepatří.

Klíčová fakta dle WHO

Antimikrobiální rezistence je jev vyskytující se po celém světě. Pro představu, v roce 2013 se objevilo přibližně 480 000 nových ultirezistentních kmenů tuberkulózy (MDRTB). MDR-TB vyžadují mnohem delší nasazení antibiotik s výrazně nižším léčebným efektem, než v případě nerezistentních kmenů. Dalším příkladem je např. selhání léčby kapavky, které bylo hlášeno z 10 zemí. V případě, že nebudou vyvinuty a použity nové léky či vakcíny, by se mohla kapavka brzy stát neléčitelnou.


Obnovení antibakteriálního účinku vybraných antibiotik vůči rezistentním bakteriím pomocí nanočástic stříbra.
+ bakterie roste; - bakterie nerostePro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz