Projekty Centra excelence (GAČR)

featured-CE

Projekt “Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky” studuje interakce vybraných skupin rostlinných látek obsažených v doplňcích stravy s nejdůležitějšími biotransformačními enzymy, transportéry a nukleárními receptory s ohledem na jejich potencionální klinicky významné interakce s léčivy.

Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu”. Projekt se zabývá novou metodologií řízení struktury a funkce biologických systémů na molekulové úrovni. Metodologie je založena na vývoji experimentálních a výpočetních metod pro kvantitativní popis nekovalentních interakcí ve velkých molekulových systémech.

13. 1. 2014