Experiment ATLAS-CERN

Experiment ATLAS v evropské laboratoři částicové fyziky CERN představil na konferenci Evropské Fyzikální Společnosti ve Vídni první výsledky na datech poskytnutých urychlovačem LHC na dosud nejvyšší celkové energii proton-protonových srážek 13 TeV. Jde např. o měření četnosti procesů, kdy se rodí pár těžkých top kvarků.
Fyzikové a studenti z RCPTM přispívají do analýzy stávajících dat a současně se připravují na sběr dat při běhu vylepšeného urychlovače.

Anglický press release CERN: Link 1, Link 2

31. 7. 2015