Projekty Centra kompetence (TAČR)

featured-CKNanobiowat – „Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd”. Projekt spojuje kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů za účelem vývoje a implementace ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, odpadních a povrchových.

AlterBio projekt – „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace„. Cílem projektu je výzkum vývoj a návrh komercializace inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěry, kosmetiku a textil.

13. 1. 2014