Prototyp senzoru pro měření ohybu skleněné destičky s nanesenou schnoucí keramickou vrstvou

Oddělení laboratoře 3D topografie spolupracuje se zahraničním renomovaným pracovištěm optické 3D metrologie na univerzitě v Erlangenu. Jedním z výstupů této spolupráce je prototyp senzoru pro měření ohybu tenkých destiček určeným pro aplikovaný výzkum na katedře materiálů na erlangenské universitě. K měření samotného ohybu je použita tzv. Fizeau interferometrie, založená na principu amplitudového rozdělení koherentního svazku, kdy jedna jeho část se odráží od rovného skleněného povrchu a druhá část od skleněné destičky s nanesenou keramickou vrstvou, která na rovném skleněném povrchu leží. Prototypem našeho senzoru bude provedena série měření s různým složením keramických materiálů a s různou tloušťkou jejich vrstev. Výsledkem těchto měření bude znalost velikosti a průběhu vnitřního napětí v keramických materiálech, což povede k modifikacím výrobních procesů a postupů v průmyslu zabývajícím se výrobou keramických produktů tak, aby nedocházelo k jejich deformacím a praskání, což sníží výrobní náklady. Více informací v tiskové zprávě (*.pdf)

Oddělení laboratoře 3D topografie spolupracuje se zahraničním renomovaným pracovištěm optické 3D metrologie na univerzitě v Erlangenu. Jedním z výstupů této spolupráce je prototyp senzoru pro měření ohybu tenkých destiček určeným pro aplikovaný výzkum na katedře materiálů na erlangenské universitě. K měření samotného ohybu je použita tzv. Fizeau interferometrie, založená na principu amplitudového rozdělení koherentního svazku, kdy jedna jeho část se odráží od rovného skleněného povrchu a druhá část od skleněné destičky s nanesenou keramickou vrstvou, která na rovném skleněném povrchu leží. Prototypem našeho senzoru bude provedena série měření s různým složením keramických materiálů a s různou tloušťkou jejich vrstev. Výsledkem těchto měření bude znalost velikosti a průběhu vnitřního napětí v keramických materiálech, což povede k modifikacím výrobních procesů a postupů v průmyslu zabývajícím se výrobou keramických produktů tak, aby nedocházelo k jejich deformacím a praskání, což sníží výrobní náklady. Více informací v tiskové zprávě (*.pdf)

4. 10. 2011