Nanotechnologie v analytické chemii

Vědecké zaměření

Skupina se zaměřuje na popis a modelování analytických procesů při přechodu do nanoměřítka (ionizace látek, nanoseparační lože, vliv nanočástic na interakci záření s analytem, elektrochemické přeměny) a charakterizaci nanomateriálů pomocí metod analytické chemie (např. kapilární elektroforéza). Dále pracuje na vývoji nových analytických zařízení (iontové zdroje, separační systémy, citlivé detekční systémy) a pokročilých analytických metod (nižší meze detekce, zrychlení analýz). Mezi další preferenční směry patří vývoj metod ke sledování přeměn toxických i farmakologicky zajímavých látek a popis interakce těchto látek s živými organismy. Skupina se zabývá také základním výzkumem ionizace a fragmentace v hmotnostní spektrometrii, prekoncentrace, chromatografické a elektroforetické separace. Ze získaných poznatků se vychází například při analýze potravin nebo v klinické a forenzní analýze.


Novinky ze skupiny


Nejvýznamnější výsledky

T. Pluhacek, M. Svidrnoch, V. Maier, V. Havlicek: Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry imaging: A personal identification based on a gunshot residue analysis on latent fingerprints. ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 1030, pp. 25-32, 2018.
DOI: 10.1016/j.aca.2018.05.074

R. Pechancova, T. Pluhacek, J. Gallo, D. Milde: Study of chromium species release from metal implants in blood and joint effusion: Utilization of HPLC-ICP-MS. TALANTA, vol. 185, pp. 370-377, 2018.
DOI: 10.1016/j.talanta.2018.03.100

H. Tomkova, R. Sokolova, T. Opletal, P. Kucerova, L. Kucera, J. Souckova, J. Skopalova, P. Bartak: Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode – determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 821, SI, pp. 33-39, 2018.
DOI: 10.1016/j.jelechem.2017.12.048

J. Rozsypal, D. Riman, V. Halouzka, T. Opletal, D. Jirovsky, M. Prodromidis, J. Hrbac: Use of interelectrode material transfer of nickel and copper-nickel alloy to carbon fibers to assemble miniature glucose sensors. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 816, pp. 45-53, 2018.
DOI: 10.1016/j.jelechem.2018.03.039


M. Svidrnoch, B. Boranova, J. Tomkova, P. Ondra, V. Maier: Simultaneous determination of designer benzodiazepines in human serum using non-aqueous capillary electrophoresis – Tandem mass spectrometry with successive multiple ionic – Polymer layer coated capillary. TALANTA, vol. 176, pp. 69-76, 2018.
DOI: 10.1016/j.talanta.2017.08.010


J. Skopalova, P. Bartak, P. Bednar, H. Tomkova, T. Ingr, I. Lorencova, P. Kucerova, R. Papousek, L. Borovcova, K. Lemr: Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 999, pp. 60-68, 2018.
DOI: 10.1016/j.aca.2017.11.024

V. Pauk, T. Pluhacek, V. Havlicek, K. Lemr: Ultra-high performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry procedure for analysis of monosaccharides from plant gum binders. ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 989, pp. 112-120, 2017.
DOI: 10.1016/j.aca.2017.07.036

V. Melenovsky, J. Petrak, T. Mracek, J. Benes, B.A. Borlaug, H. Nuskova, T. Pluhacek, J. Spatenka, J. Kovalcikova, Z. Drahota, J. Kautzner, J. Pirk, J. Houstek: Myocardial iron content and mitochondrial function in human heart failure: a direct tissue analysis. European Journal of Heart Failure, vol. 19, iss. 4, pp. 522-530, 2017.
DOI: 10.1002/ejhf.640


T. Mašková, L. Hárendarčíková, J. Petr: Determination of Escherichia coli in urine using a low-cost foil-based microfluidic device. Talanta, vol. 170, pp. 36–40, 2017.
DOI: 10.1016/j.talanta.2017.03.089


D. Baron, C. Cacho, J. Petr: Electrokinetic preconcentration of magnetite core – carboxylic shell nanoparticles by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A, vol. 1499, pp. 217–221, 2017.
DOI: 10.1016/j.chroma.2017.03.079

L. Skultety, P. Frycak, Ch. Qiu, J. Smuts, L. Shear-Laude, K. Lemr, J.X. Mao, P. Kroll, K.A. Schug, A. Szewczak, C. Vaught, I. Lurie, V. Havlicek: Resolution of isomeric new designer stimulants using gas chromatography – Vacuum ultraviolet spectroscopy and theoretical Computations. Analytica Chimica Acta, vol. 971, pp. 55-67, 2017.
DOI: 10.1016/j.aca.2017.03.023

P. Janoš, J. Henych, J. Pfeifer, N. Zemanová, V. Pilařová, D. Milde, T. Opletal, J. Tolasz, M. Malýd, V. Štengl: Nanocrystalline cerium oxide prepared from a carbonate precursor and its ability to breakdown biologically relevant organophosphates. Environmental Science-Nano, vol. 4, iss. 6, pp. 1283–1293, 2017.
DOI: 10.1039/c7en00119c

L. Borovcova, M. Hermanova, V. Pauk, M. Šimek, V. Havlíček, K. Lemr: Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Analytica Chimica Acta, vol. 981, pp. 71-79, 2017.
DOI: 10.1016/j.aca.2017.05.003


L. Hárendarčíková, D. Baron, A. Šebestová, J. Rozsypal, J. Petr: True lab-in-a-syringe technology for bioassays. TALANTA, vol. 174, pp. 285-288, 2017.
DOI: 110.1016/j.talanta.2017.06.017

L. Kučera, O. Kurka, P. Barták, P. Bednář: Liquid chromatography/high resolution tandem mass spectrometry – Tool for the study of polyphenol profile changes during micro-scale biogas digestion of grape marcs. CHEMOSPHERE, vol. 166, pp. 463-472, 2017.
DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.124


D. Riman, K. Spyrou, A.E. Karantzalis, J. Hrbac, M.I. Prodromidis: Glucose sensing on graphite screen-printed electrode modified by sparking of copper nickel alloys. TALANTA, vol. 165, pp. 466-473, 2017.
DOI: 10.1016/j.talanta.2016.12.064


J. Přichystal, K.A. Schug, K. Lemr, J. Novák, V. Havlíček: Structural Analysis of Natural Products. Anal. Chem., 88 (21), pp 10338–10346, 2016.
DOI: 10.1021/acs.analchem.6b02386

M. Švidrnoch, A. Přibylka, V. Bekárek, J. Ševčík, V. Smolka, V. Maier: Enantioseparation of d,l-2-hydroxyglutaric acid by capillaryelectrophoresis with tandem mass spektrometry-Fast and efficienttool for d- and l-2- hydroxyglutaracidurias diagnosis. Journal of Chromatography A, vol. 1467, pp. 383–390, 2016.
DOI: 10.1016/j.chroma.2016.05.095


M. Jarošová, D. Walaszek, B. Wagner, D. Milde and E. Bulska: Influence of temperature on laser ablation fractionation during ICP-MS analysis for 213 nm and 266 nm laser wavelength micro-sampling. J. Anal. At. Spectrom., vol. 31, pp. 2089–2093, 2016.
DOI: 10.1039/c6ja00182c


P. Kučerová, J. Skopalová*, L. Kučera, J. Táborský, H. Švecová, K. Lemr, P. Cankař, P. Barták: Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography andmass spektrometry. Electrochimica Acta, vol. 215, pp. 617–625, 2016.
DOI: 10.1016/j.electacta.2016.08.137


J. Znaleziona, D. Drahoňovský, B. Drahoš, J. Ševčík, V. Maier: Novel cationic coating agent for protein separation by capillary electrophoresis. J. Sep. Sci., vol. 39, iss. 12, pp. 2406–2412, 2016.
DOI: 10.1002/jssc.201501349

P. Ginterová, J. Znaleziona*, R. Knob, M. Douša, J. Petr, J. Ševčík: Enantiomeric purity control of R-cinacalcet in pharmaceutical product by capillary electrophoresis. Chemical Papers, vol. 70, iss. 8, pp. 1024–1030, 2016.
DOI: 10.1515/chempap-2016-0047


B. Papouskova, M. Bernard, J. Ottenschlager, J. Karban, P. Velisek, J. Hrbac, J. Sykora, J. Storch, J. Vacek: A comprehensive LC/MS analysis of novel cyclopentenedione library. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 128, pp. 342–351, 2016.
DOI: 10.1016/j.jpba.2016.05.048


O. Kurka, L. Kučera, P. Bednář: Analytical and semipreparative chiral separation of cis-itraconazole on cellulose stationary phases by high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci., vol. 39, iss. 14, pp. 2736–2745, 2016.
DOI: 10.1002/jssc.201600240

P. Fryčák*, L. Hartmanová, I. Lorencová, Karel Lemr: Screening of synthetic phosphodiesterase-5 inhibitors in herbal dietary supplements using transmission-mode desorption electrospray and high-resolution mass spektrometry. J. Mass Spectrom., vol. 51, iss. 5, pp. 358–362, 2016.
DOI: 10.1002/jms.3754


J. Znaleziona*, V. Maier: The use of PAMAM dendrimers as a dynamic coating for cyclodextrin mediated enantioseparation of selected basic drugs. Anal. Methods, vol. 8, iss.9, pp. 1968–1972, 2016.
DOI: 10.1039/c5ay03070f


L. Hartmanová, I. Lorencová, M. Volný, P. Fryčák, V. Havlíček, H. Chmelíčková, T. Ingr, K. Lemr: Lateral resolution of desorption nanoelectrospray: a nanospray tip without nebulizing gas as a source of primary charged droplets, Analyst vol. 141, Iss. 7, pp. 2150-2154, 2016.
DOI: 10.1039/c5an02665b


T. Pluháček, K. Lemr, D. Ghosh, D. Milde, J. Novák, V. Havlíček: Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry, MASS SPECTROMETRY REVIEWS vol. 35, Iss. 1, SI, pp. 35-47, 2016.
DOI: 10.1002/mas.21461


V. Pauk, V. Žihlová, L. Borovcová, V. Havlíček, K. Schug, K. Lemr: Fast separation of selected cathinones and phenylethylamines by supercritical fluid chromatography, Journal of Chromatography A vol. 1423, pp. 169-176, 2015.
DOI: 10.1016/j.chroma.2015.10.061


J. Znaleziona, P. Ginterova, J. Petr,P. Ondra, I. Valka, J. Sevcik, J. Chrastina, V. Maier: Determination and identification of synthetic cannabinoids and their metabolites in different matrices by modern analytical techniques, ANALYTICA CHIMICA ACTA vol. 874, pp. 11-25, 2015.
DOI: 10.1016/j.aca.2014.12.055


P. Kucerova, J. Skopalova, L. Kucera, J. Hrbac, K. Lemr: Electrochemical oxidation of fesoterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spektrometry, ELECTROCHIMICA ACTA vol. 159, pp. 131-139, 2015.
DOI: 10.1016/j.electacta.2015.01.190

 


 

Členové skupiny

JménoTitulE-mailTelefon
Fryčák Petrdoc.,RNDr., Ph.D.petr.frycak@upol.cz+420 585 63 4413
Borovcová LucieMgr., Ph.D.lucie.borovcova@volny.cz+420 585 63 4454
Bednář Petr doc., RNDr., Ph.D.petr.bednar@upol.cz+420 585 63 4403
Barták Petrdoc, RNDr, Ph.D.petr.bartak@upol.cz+420 585 63 4408
Kučera LukášRNDr., Ph.D.lukaskucera@volny.cz+420 585 63 4450
Rozsypal JanMgr.jan.rozsypal@upol.cz+420 585 63 4414
Pluháček TomášRNDr., Ph.D.tomas.pluhacek@upol.cz+420 585 63 4480, 4447
Petr Jandoc.,RNDr.,Ph.D.jan.petr@upol.cz+420 585 63 4416
Pechancová Radka Mgr.radka.pechancova@upol.cz+420 585 63 4480
Pauk VolodymyrMgr., Ph.D.volodymyr.pauk@upol.cz+420 585 63 4482, 4447
Papoušková BarboraRNDr.,Ph.D.barbora.papouskova@upol.cz+420 585 63 4447, 4543
Opletal TomášMgr.tomas.opletal@upol.cz+420 585 63 4482
Milde David doc., Ing., Ph.D.david.milde@upol.cz+420 585 63 4443
Lemr KarelProf.,RNDr., PhD.karel.lemr@upol.cz+420 585 63 4415
Kurka OndřejRNDr., Ph.D.ondrej.kurka@upol.cz+420 585 63 4450
Skopalová JanaRNDr., Ph.D.jana.skopalová@upol.cz+420 585 63 4442
Součková Jitka Mgr., Ph.D.jitka.souckova@upol.cz+420 585 63 4483, 4442
Stašková Hanahana.staskova@upol.cz+420 585 63 4411
Tomková HanaMgr., Ph.D.hana.tomkova@upol.czMateřská dovolená
Ševčík JurajProf.,RNDr.,Ph.D.juraj.sevcik@upol.cz+420 585 63 4417
Kučerová Pavla RNDr., Ph.D.pavla.kucerova@upol.czMateřská dovolená