International Conference on Local Mechanical Properties

The Eighth International Conference on Local Mechanical Properties is taking place in Olomouc, Czech Republic, from Wednesday, November 9, to Friday, November 11, 2011. The annual LMP conference is organized by Joint Laboratory of Optics. Dr. Radim Čtvrtlík, a junior researcher of RCPTM, is the head of the local organizing committee. Following on from the success of the preceding events, LMP becomes a well-established forum in the field of local mechanical testing. The meeting will provide an opportunity to highlight recent results of research and development in the field of materials engineering, experimental methods, modeling, etc., with the aim to characterize mechanical properties of materials from nano to micro/meso-scale. More information can be found at the web of the conference: LINK
Osmá mezinárodní konference Local Mechanical Properties se pořádá v Olomouci v termínu 9.11.2011 – 11.11.2011. Konference je pořádána Společnou laboratoří optiky. Dr. Radim Čtvrtlík, junior researcher RCPTM, je předsedou organizačního výboru. LMP se za dobu své existence, na základě předchozích úspěchů, stala renomovanou oborovou konferencí. Setkání poskytuje možnost zviditelnit své dosavadní výsledky a předešlé vědecké úspěchy v oblastech materiálového inženýrství, experimentálních metod, modelování atd., s cílem charakterizovat mechanické vlastnosti materiálů od nano k micro/meso měřítkům. Více informací lze nalézt na odkazu a webových stránkách konference: LINK

9. 11. 2011