Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření

Český patent číslo 307445

Regulace tlaku dovoluje jeho zvýšení v prostoru iontového zdroje. Pro samotné měření je generováno více iontů, je dosahováno nižších mezí detekce a stanovitelnosti. Lze dosáhnout více než řádového zvýšení měřeného signálu. Navržené řešení je vhodné pro hmotnostní spektrometry nebo iontově mobilitní spektrometry vybavené iontovými zdroji pracujícími za atmosférického tlaku.

31. 7. 2018