Nový přehledový článek v oblasti výzkumu nanometrického oxidu železitého

The cover art in the current issue of Chemistry of Materials, a prestigious journal of the American Chemical Society, has been suggested by researchers of RCPTM. In this issue they have published a review paper on polymorphous transformations of nanometric iron(III) oxide (L. Machala, J. Tucek, and R. Zboril, Polymorphous Transformations of Nanometric Iron(III) Oxide: A Review, Chem. Mater. 2011, 23, 3255, see link http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm200397g). Despite the fact that iron(III) oxide is one of the most known and most extensively studied representatives of polymorphous compounds, this review constitutes the first attempt to cover various aspects related to the mutual transformations of all Fe2O3 polymorphs. Thus, high-temperature and high-pressure induced Fe2O3 transitions are firstly properly reviewed taking into account influence of various conditions on their mechanisms and kinetics. Moreover, this review work closes with discussion of some future challenges in the field of research of Fe2O3 polymorphs mainly with regard to the specific roles of particle (nano)dimension, morphology, and interactions.

In fact,  the review follows a series of review papers published by the researchers of RCPTM in the field of iron(III) oxide, which have been focused on Fe2O3 systematization (Chem. Mater. 2002, 14, 969, see link http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm0111074), specific aspects of amorphous iron oxide phase (J. Phys. Chem. B 2007, 111, 4003, see link http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp064992s) and e-Fe2O3 nanophase (Chem. Mater. 2010, 22, 6483, see link http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm101967h).Obálka aktuálního čísla časopisu Chemistry of Materials, prestižního časopisu Americké chemické společnosti, byla navržena výzkumníky RCPTM. V tomto čísle výzkumníci RCPTM opublikovali přehledový článek o polymorfních transformacích nanometrických forem oxidu železitého (L. Machala, J. Tucek, and R. Zboril, Polymorphous Transformations of Nanometric Iron(III) Oxide: A Review, Chem. Mater. 2011, 23, 3255, viz http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm200397g). Navzdory skutečnosti, že oxid železitý je jedním z nejznámějších a nejvíce studovaných představitelů polymorfních sloučenin, představuje tento přehledový článek první pokus zahrnout různé aspekty mající vliv fázové transformace mezi jednotlivými polymorfy oxidu železitého. Z tohoto pohledu jsou zde poprvé řádně diskutovány přechody mezi jednotlivými polymorfy Fe2O3 indukované vysokou teplotou a tlakem s ohledem na účinky různých podmínek na jejich mechanismy a kinetiku. Kromě toho tento přehledový článek vyzdvihuje i některé budoucí výzvy na poli výzkumu polymorfů Fe2O3 a jejich transformací co se týče specifické role nanorozměru částic, jejich morfologie a jejich vzájemných interakcí. Ve skutečnosti tento přehledový článek navazuje na řadu přehledových článků publikovaných výzkumníky RCPTM v oblasti výzkumu oxidu železitého, které jsou zaměřené na systematizaci polymorfů Fe2O3 (Chem. Mater. 2002, 14, 969, viz http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm0111074), specifických aspektech amorfního oxidu železitého (J. Phys. Chem. B 2007, 111, 4003, viz http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp064992s) a fáze e-Fe2O3 (Chem. Mater. 2010, 22, 6483, viz http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm101967h).

25. 7. 2011